CV Vulpe Vasile

 
Curriculum vitae  
Europass 
Informaţii personale  
Nume / PrenumeVulpe Vasile 
Adresă(e)Iaşi 
 România 
TelefonMobil: – 
Fax(uri)0232219113 
E-mail(uri)vvulpe@uaiasi.ro 
Naţionalitateromână 
Data naşterii01.11.1963 
SexM 
Locul de muncă Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară 
Domeniul ocupaţionaleducatie-formare, invatamant superior, cercetare 
Educaţie şi formare  
Perioada1985-1989 
Calificarea / diploma obţinutăDoctor Medic Veterinar 
Disciplinele principale studiate Discipline biologice fundamentale, cresterea animalelor, bolile animalelor, controlul alimentelor 
/ competenţe profesionale dobânditeDiagnosticul, profilaxia si combaterea bolilor animalelor, controlul alimentelor 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareInstitutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad, Iasi, invatamant superior   
Nivelul în clasificarea naţională sau internationala4, studii superioare 
Perioada1994-2002 
Calificarea / diploma obţinutăDoctor in Medicina Veterinara 
Disciplinele principale studiate   Semiologie, Morfopatologie, Patologie medicala 
/ competenţe profesionale dobânditeCompetente in cercetare, elaborare de publicatii stiintifice si contracte de cercetare 
   
   
   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Medicină Veterinară 
Nivelul în clasificarea naţională sau internationala4, studii superioare 
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e)Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Engleza, Franceza 
Autoevaluare ÎnţelegereVorbireScriere 
Nivel european (*)  AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oralExprimare scrisă 
EnglezaB2B2B2B2B2 4Engleză5Engleză
FrancezaB2B2B2A2A2 4franceză4franceză
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de comunicare si sociabilitate, abilitati de inter-relationare, relaţii profesionale cu medicii veterinari practicieni, fiind ales Preşedintele Asociaţiei ProMedVita în 2007, Președintele Sindicatului Liber al Facultății de Medicină Veterinară Iași, Președintele Asociației de Diagnostic Imagistic Veterinar 2013 
   
Competenţe şi aptitudini organizatoriceCapacitate de adaptare si lucru in echipa, cu distribuirea sarcinilor intre membrii echipei; experienta in managementul universitar si cel al proiectelor 
Competenţe şi aptitudini tehniceAplicarea metodelor de examinare clinica si paraclinica la animale, aplicarea metodelor imagstice de diagnostic, aplicarea profilaxiei sau a protocoalelor terapeutice în bolile medicale. Aptitudini tehnice in implementarea protocoalelor experimentale; managementul activităţii educaţionale; efectuarea de expertize, extensie.   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatoruluiUtilizarea calculatorului în programele Microsoft Office, Word, Power Point 
Competenţe şi aptitudini artistice 
Alte competenţe şi aptitudini  
Permis de conducerecategoria B   
Functia ocupataProfesor univ. Dr., Director Departament Clinici, conducator de doctorat 
Activitati desfasurate     Informaţii suplimentarePredare – învăţare,
Dezvoltarea programului de studii universitare medical veterinare, elaborare materiale didactice, cursuri scoala doctorala, indrumare cercetare doctoranzi, cercetare,
elaborare lucrări ştiinţifice 270 lucrări științifice  din care 145 indexate in baze de date internationale, 14 lucrări ISI publicate în reviste de specialitate (prim autor și coautor), 13 lucrări ISI publicate in rezumat. 23 cărți publicate, din care 14 unic autor
Tratate – 2
Falca C., Vulpe V. si colab.: Medicina interna a animalelor, vol 1,2011. Edit. Eurostampa Timisoara, ISBN 978-606-569-153-7, 700 pag. Falca C., Vulpe V. si colab.: Medicina interna a animalelor, vol. II,2011. Edit. Eurostampa Timisoara, ISBN 978-606-569-321-1, 700 pag.
Manuale – 11
1. Vulpe, V.: Semiologie Medicală Veterinară. Semiologie generală. 2002, Editura PIM, Iaşi, ISBN 973-84890-06-5, 194 pag.
2. Vulpe, V.: Semiologie Medicala Veterinară. Semiologie specială. 2003, Editura PIM, Iasi. ISBN 973-8490-82-0, 236 pag.
3. Vulpe, V.: Breviar de Semiologie Veterinară. 2003, Editura Tehnopress, Iasi, ISBN 973-8377-67-6,  171 pag.
4. Vulpe, V.: Semiologie şi Imagistică Veterinară. Semiologie specială. Editura Tehnopress, Iasi, 2004, ISBN 973-702-023-5, 244 pag
5. Vulpe, V.: Semiologie Medicală Veterinară. 2005, Editura univ. Ion Ionescu de la Brad Iaşi, ISBN 973-7921-55-0, 277 pag.
6. Vulpe V. si colab., 2014: Radiologie Veterinară, manual practic – Ghid de radiografie la câine și pisică. Editura Performantica, ISBN 978-606-685-209-8, 245 pag
7. Vulpe V., 2016: Semiologie Generală Veterinară. Editura PIM, ISBN 978-606-13-3414-8, 231 pag.
8. Vulpe V., 2016: Semiologie Specială Veterinară, Editura PIM, ISBN 978-606-13-3522-0, 255 pag.
9. Vulpe, V., 2016. Veterinary General Semiology – Examination Techniques. Editura PIM, Iași, ISBN 978-606-13-3416-2, 207 pag
10. Vulpe V și colab., 2021. Imagistica abdomenului la câine și pisică. Edit. univ. Ion Ionescu de la Brad, Iași, ISBN 978-973-147-412-0, 226 pag.
11. Vulpe, V. 2021. Veterinary Special Semiology, Edit. PIM, Iasi, 219 pag
Indrumătoare, caiete de lucrări practice – 8
1. Ambrosă, I., Vulpe, V.: Radiologie, Radiobiologie şi Radioprotecţie. 1996, Centrul de multiplicare, UAMV Iaşi, 190 pg.
2. Ambrosă, I., Vulpe, V.: Semiologie clinică veterinară. 1996, EROTA-TIPO Iaşi, 328 pag.
3. Ambrosă, I., Vulpe, V.: Radiologie clinică veterinară. 1997, EROTA – TIPO, Iaşi, 257 pag.
4. Vulpe V.: Ghid de parazitoze la peştii dulcicoli. 2006, Editura Stef Iaşi, ISBN 973-8961-57-2, 165 pag.
5. Vulpe V.: Ghid practic de Semiologie veterinară. 2007, Editura Terra Nova, Iaşi, 155 pag.
6. Vulpe V., 2008 : Ghid de semiologie veterinară. Edit. PIM, Iași, 170 pag.
7. Baisan, A., Vulpe V.: General Veterinary Semiology – Practical Guide, Edit Ion Ionescu de la Brad, Iasi, 114 pag.
8. Oprean O. Z., Vulpe V. si col., 2010 : Ghid de practică la Facultatea de Medicină Veterinară Iași. Editura Performantica, 155 pag.
Monografii – 4
1. Vulpe, V.: Parasites and parasitosis at the fresh-water fishes. 2007, Edit. Stef, ISBN 978-973-1809-10-6, 241 pag
2. Vulpe V. si colab.: Diagnosticul precoce şi terapia preventivă a stărilor patologice la peştii de cultură în relaţie directă în raport cu indicatorii de producţie. 2008, Edit Studis ISBN 978-973-88907-6-3, 229 pag.
3. Vulpe V. si col.: Impactul lezional si epidemiologic al maladiilor infectioase la pestii dulcicoli, 2011. Editura Performantica, Iasi, ISBN: 978-973-730-901-3, 204 pag.
4. Predoiu G., Herman V., Vulpe V. si col.: Dezvoltarea de abilități profesionale și orientare în carieră, 2011. POSDRU 63654, Educație Universitară la Nivel European în domeniul Medicinei Veterinare, Edit Dobrogea, ISBN 978-606-565-031-2.  
 
Premii, distincțiiMedicina interna a animalelor, vol 1 – Premiul IOAN ADAMEȘTEANU 2011, acordat de Academia de Ştiințe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Şișești: coautor
Medicina interna a animalelor, vol 1 și vol 2 – Premiul TRAIAN SAVULESCUacordat de Academia Română; coautor
Medalia de aur la Salonul de Inventică, 2012, Iași, lucrare științifică prezentată
Medalie la Salonul de Inventică, 2013, Iași, lucrare științifică prezentată
Medalie de aur la Salonul de Inventică, 2016, Iasi, lucrare științifică prezentată
Medalie de argint, Euroinvent Booksalon, 2016, Manual de Radiologie Veterinară
Medalie de bronz, salonul Euroinvent, 2022, Imagistica abdomenului la câine și pisică 
 
Apartenența la organizații profesionalePreședinte al Asociației Române de Diagnostic Imagistic Veterinar
Membru al Colegiului Medicilor Veterinari
Membru al Asociației Generale a Medicilor Veterinari
Membru al European Fish Pathologist Association Membru al World Aquatic Veterinary Medicine Association
Membru al Asociației Absolvenților Facultății de Medicină Veterinară Iași
Membru al Asociației ProMedVita
Membru al Societății de Neurologie, Neurochirurgie și Medicină Comportamentală
Membru al EAVDI – European Association of Veterinary Diagnostic Imaging  
 
Alte realizăriPreședinte al Comitetului organizator al Simpozionului Național de Imagistică Veterinară, Iași, Ediția I, septembrie 2013.
Președinte al Comitetului de Organizare al Workshop-ului de Imagistică Veterinară, modulul I, decembrie 2013.
Președinte al Comitetului de Organizare al Workshop-ului de Imagistică Veterinară, modulul II, aprilie 2014.
Președinte al Comitetului de Organizare al Seminarului Științific, iunie 2014.
Președinte al Comitetului organizator al Simpozionului Național de Imagistică Veterinară, Iași, Ediția II, septembrie 2014.
Președinte al Comitetului de Organizare al Workshop-ului de Imagistică Veterinară, modulul III,  noiembrie 2014.
Președinte al Comitetului de Organizare al Conferinței Naționale intitulată Imagistica Sistemului Osos la câine și pisică, aprilie 2015.
Vicepreședinte al Comitetului organizator al Simpozionului Național de Imagistică Veterinară, Cluj-Napoca, Ediția III, septembrie 2015.
Președinte al Comitetului de Organizare al Conferinței Naționale intitulată Imagistica abdomenului la câine și pisică, Iași, decembrie 2015. Președinte al Comitetului de Organizare al Seminarului Științific cu denumirea Noutăți în imagistica veterinară, Iași, martie 2016
Președinte al Comitetului de Organizare al Conferinței Naționale intitulată Imagistica toracelui la câine și pisică, Iași, iunie 2016.
Președinte al Comitetului organizator al Congresul Național de Imagistică Veterinară, Iași, ediția I, septembrie 2016.
Președinte al Comitetului de Organizare al Workshop-ului de Ecografie abdominală, modulul I, Iași, octombrie 2016.
Președinte al Comitetului de Organizare al Workshop-ului de Ecografie cardiacă, Iași, aprilie 2017.
Președinte al Comitetului organizator al Simpozionului Național de Imagistică Veterinară, Iași, Ediția IV, septembrie 2017.
Președinte al Comitetului de Organizare al Workshop-ului Imagistica abdomenului la câine, noiembrie 2017.
Membru în Comitetul de Organizare al Simpozionului anual al FMV Iași, între anii, 2000-2013.
Membru al Comitetului științific al Simpozionului anual al FMV Iași, între anii, 2009-2012.
Membru in Colegiul de Redactie al Vol. Lucr st al Simpozionului Anual al FMV Iasi, 2008 – 2012 Redactor șef/editor al Revistei de Imagistică Veterinară, 2015 – prezent
Membru al comitetului de redactori al revistei Romanian Journal of Veterinary Orthopedy and Imagery
Membru in Comitetul de Organizare al Simpozionului Anual al FMV Iasi, 2002 – 2013
Participant la International Symposium of Fish parasites, Viterbo, Italia, 2004.
Participant la European Biotechnology Congress, Lecce 2014, București 2015.
Participant la Cardiology Veterinary Conference, Napoli, Italia, 2016.
Lector la manifestările de Imagistică veterinară 2013 – 2017
Lector invitat la Congresul I de Cardiologie Veterinară, Cluj Napoca, 6 – 8 septembrie 2017 Lector invitat la European Fish Conference (org. de WAVMA), Tg. Mures, 12-14 septembrie 2017
Lector invitat la Conferinta Ambasada Purina, Brasov, aprilie 2019
Lector invitat la Conferinta Ambasada Purina, Brasov, februarie 2020
Lector invitat la Webinariile organizate de Purina-ARDIV, în data de 28 iulie, cu tema Imagistica pleuro-pulmonară la câine și pisică
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului Imagistica toracelui, Iași, 2-3 martie 2018
Președinte al Comitetului de organizare al conferinței Actualități în oncologie la câine și pisică, Iași, 13 -14 aprilie 2018
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului Cardiologie la câine și pisică, modulul I, Iași, 15 iunie 2018
Președinte al Comitetului de organizare al conferinței de Patologie și Imagistică la animalele de rentă (Precongres) – Iași, 20 septembrie 2018
Președinte al Comitetului de organizare al Congresului Național de Imagistică Veterinară, ediția II, Iași, 21-22 septembrie 2018
Președinte al Comitetului de organizare al Conferința Cardioevent Diagnostic și terapie în afecțiunile cardiace la câine și pisică, Iași, 24 noiembrie 2018
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului Cardiologie la câine și pisică, modulul II, 25 noiembrie 2018 Iași
Președinte al Comitetului de organizare al conferinței 5 ani cu ARDIV – clinică, imagistică, diagnostic, 28 martie 2019, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Ecocardiografie, nivel intermediar, 11-12 aprilie 2019, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Homeopatie veterinară, modulul I, 24 – 26 mai 2019, Cluj-Napoca
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Homeopatie veterinară, modulul I, 31 mai – 2 iunie 2019, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului cu titlul Examenul cardiologic la câine, 25 septembrie 2019, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al conferinței de Urgențe în medicina veterinară și imagistica lor, 26 septembrie 2019, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului cu titlul Ecografia abdominală la câine, modul intermediar, 25-26 octombrie 2019, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al conferinței Afecțiuni ortopedice, neurologice și imagistica lor la câine și pisică. Iași, 30 nov. 2019.
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Homeopatie Veterinară, modul I. București, 7-8 decembrie
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Ecografie abdominală, modulul I, 3 – 5 iulie 2020
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Cardiologie veterinar, Iasi, 16 sept 2021
Președinte al Comitetului de organizare al Conferintei Urgente si imagistica lor in medicina veterinara, Iasi, 17-18 sept 2021  
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului intitulat Homeopatie Veterinară, modulul I, online, 2-3 oct 2021
Președinte al Comitetului de organizare al webinar-ului ARDIV-Purina, cu titlul Managementul gestației al parturiției și a nou-născuților la canide; lector Conf. dr. Alexandru Diaconescu, online, 31.03.2021
Președinte al Comitetului de organizare al webinar-ului ARDIV-Purina, cu titlul Urine examination, lector Conf. dr. Hrițcu Luminița, online, 14.04.2021
Președinte al Comitetului de organizare al webinar-ului ARDIV-Purina, cu titlul Trauma cerebrală, lector Conf. dr. Mihai Musteață, online, 28.04.2021
Președinte al Comitetului de organizare al webinar-ului ARDIV-Purina, cu titlul Reacția adversă la hrană, lector Dr. Ana Maria Boncea, online, 12.05.2021
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului cu titlul Ecografia abdominală la câine, modulul I, Iasi, 4-5 martie 2022
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului cu titlul Ecografia abdominală la câine, modulul II, Iasi, 1-2 aprilie 2022
Președinte al Comitetului de organizare al Conferinței denumita Chirurgie și imagistică la animalele de companie, 16 aprilie 2022, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului cu titlul Radiologie toracică la câine și pisică, 28 mai 2022, Iași
Presedinte al Comitetului de organizare al Congresului Național de Imagistică Veterinară, Iași, hotelul Ramada, 30 sept- 1 oct 2022, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al Workshop-ului de Ecografie abdominală la câine, modulul I, 14-15 octombrie 2022, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al Workshop-ului de Ecografie abdominală la câine, modulul II, 28-29 octombrie 2022, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Radiologie cu titlul Examinarea sistemului osos – membrele, Iasi, 4 februarie 2023
Președinte al Comitetului de organizare al workshop-ului de Radiologie cu titlul Examinarea sistemului osos – coloana vertebrala și bazinul, 28 febr. 2023, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al Conferinței denumita Imagistică, clinică și diagnostic în afecțiunile oncologice la câine și pisică, 17-18 martie 2023, Iași
Președinte al Comitetului de organizare al seriei Webinariile de vară ARDIV – Purina, 12, 13, 19, 20 iulie 2023          
 

18.09.2023

Prof. univ. Dr. Vasile VULPE

Semnatura

Lista lucrărilor ştiinţifice

 1. Vulpe V.: Incidenţe ihtiopatologice la rasele de crap existente în Baza de Selectie Tiganaşi-jud. Iaşi, 1992. Vol. Simp. “Acvacultura şi pescuitul viitorului” Galaţi, ISBN 973-0-00615-6, pag. 365 – 366.

Vulpe V.: Date asupra evoluţiei unei bacterioze: Septicemia sângerului şi novacului, 1992. Vol. simp. “Acvacultura şi pescuitul viitorului” Galaţi, ISBN 973-0-00615-6, pag. 351 – 352.

 • Vulpe V.: Analize comparative privind infestarea cu protozoare ale populaţiilor de crap Cyprinus carpio L., din ferma piscicolă Tigănaşi şi lacul de acumulare Stânca-Costeşti, 1993. Ses.şt.anuală a Fac. de Med. Veterinară Iaşi.
 • Guguianu Eleonora, Al. Grecianu, M. Carp-Cărare, Vulpe V.: Semnalarea evoluţiei a două bacterioze într-o unitate piscicolă din judeţul Iaşi, 1993. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol.35 – 36, ISSN 1457-7406, pag. 52 – 54.
 • Vulpe V., Eleonora Guguianu: Incidenţe parazitare la peştii de cultură din cadrul fermei piscicole Vlădeni, Iaşi, 1994. Vol. Simp. Fac. de Med. Veterinară Iaşi.
 • Vulpe V.: Parazitofauna identificată la peştii de cultură aparţinând unor amenajări piscicole ale judeţului Iaşi, 1994. Vol. Simp. Fac. de Med. Veterinară Iaşi.
 • Guguianu Eleonora, Vulpe V., M. Carp-Cărare. Stressul de adaptare la peşti, factor favorizant al infecţiilor bacteriene cu germeni oportunişti, 1994. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol.37, ISSN 1457-7406 pag 92 – 96.
 • Vulpe V., Adriana Strat:Criterii de apreciere ale stării de întreţinere la efectivele piscicole, 1994. Vol. Simp.şt.naţ. a Fac. de Zootehnie Iaşi .
 • Moşu Alexandru, Vulpe V.: Aspecte ale spectrului de incidenţe patologice întâlnite la populaţiile piscicole aparţinând lacului de acumulare Stânca Costeşti, 1995. Vol. lucr. Simp. de  acvacultură Aquarom,  Galaţi, ISBN 973-0-00615-6, pg. 169 – 173.
 • Vulpe V.: Parazitofauna identificată la efectivele piscicole din fermele Vlădeni şi Tigănaşi, 1995.  Vol. lucr. Simp. de acvacultură Aquarom, Galaţi.
 • Vulpe V.: Stări patologice identificate în efectivele piscicole ale judeţului Iaşi,1995. Ses. şt. anuală a Fac. de Med. Veterinară Iaşi.
 • Vulpe V., Cristina Gheorghiu: Tehnici imunologice utilizate în diagnosticul stărilor patologice la peşti, 1995. Vol. lucr. Simp. de acvacultura Aquarom Galaţi, , ISBN 973-0-00615-6, pag.341 –  346.
 • Gheorghiu C., Vulpe V.: Sistemul imun al peştilor, 1995. Vol. lucr. Simp de acvacult. Aquarom Galaţi, pag. 347 – 353.
 • Vulpe V.: Malformaţii şi anomalii de conformaţie depistate la peştii din amenajarile piscicole, 1995. Vol. Simp.şt.naţ. de Zootehnie Iaşi.
 • Ambrosă I., Vulpe V.: Investigaţii biochimice ale ficatului la viţei, 1996. Ses.şt. anuală a Fac. de Med. Veterinară Iaşi.
 • Ambrosă I., Vulpe V.: Modificări funcţionale în unele afecţiuni urinare la viţei, 1996. Ses.şt. anuală a Fac. de Med. Veterinară Iaşi.
 • Vulpe V., I. Ambrosă: Metode şi tehnici de vaccinare utilizate la peşti, 1996. Lucr. st., UAMV Iaşi, vol. 38 – 39, ISSN 1457-7406, pag. 94 – 98.
 • Boz E.,Vulpe V., O. Gologan, I. Ambrosă: Stări patologice diagnosticate la peştii de cultură,1996. Vol. Simp. Fac. de Med. Veterinară Cluj – Napoca, pag. 130.
 • Vulpe V., I. Ambrosă: Invazii de protozoare (Protista) la populaţiile de crap comun Cyprinus carpio, 1996. Vol. Simp, Fac. de Med. Veterinară Cluj – Napoca, pag.129.
 • Ambrosă I., Vulpe V.: Examenul radiologic al craniului şi coloanei vertebrale la animalele mici, 1996.Vol. Simp. Fac. de Med. Veterinară Cluj – Napoca, pag. 131.
 • Vulpe V.: Parazitozele peştilor de apă dulce, 1996. Vol. Simp. Fac. de Med. Veterinară Cluj-Napoca, pag.129.
 • Boz E., E. Hanganu, Vulpe V.: Recomandări privind utilizarea Triclorfonului 97% în combaterea crustaceilor filipozi din bazinele de reproducere naturală, 1996. Vol. Simp. Fac.de Med. Veterinară Cluj-Napoca pag.130.
 • Vulpe V., E. Boz: Diagnosticul stărilor patologice la peştii de cultură, 1996. Simp. şt. int. de Zootehnie, Iaşi.
 • Vulpe V.: Invaziile parazitare ale peştilor de apă dulce din amenajările piscicole, 1996.Referat I – stagiul de pregatire la doctorat, Fac. de Medicină Veterinară Iasi.
 • BozE., V. Vulpe, O. Gologan: Utilizarea insecticidului “Triclorfon 97” în combaterea crustaceilor filopozi din bazinele de reproducere naturală (BRN) a peştilor, 1997.Vol. lucr. Simp.int. Aquarom, Galaţi, ISBN 973-0-00615-6, pag. 233 – 236.
 • Boz E., V. Vulpe: Pathological circumstances diagnosticated on cultured fish, 1997. Vol.lucr.Int. Simp. Aquarom, Galaţi, ISBN 973-0-00615-6, pag. 175 – 178.
 • Vulpe V., V. Năstasă, P. Cura: Terapeutica stărilor patologice la peşti, 1997. Lucr.st. UAMV Iasi,  vol. 40, ISSN 1457-7406, pg. 147-149.
 • NăstasăV., Vulpe V.: Principii şi metode chimice de imobilizare a peştilor, 1997. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol. 40, ISSN 1457-7406, pg. 148- 151.
 • Nastasă V., Vulpe V.: Laptele şi substanţele antimicrobiene active. I Congres al Ing. Zootehnişti, Iaşi, 1997.
 • Nastasă V., P. Cura, Vulpe V.: Pharmacokinetics of general anaesthetics, interactions with other pharmacological agents,1997. The 7th Nat. Congress of Vet. Medicine, Voineasa – Romania, vol I, pg. 160.
 • Cura P., V. Nastasă, Vulpe V.: Persistence of the active antimicrobial substances in milk,1997. The 7th Nat. Congress of Vet. Medicine, Voineasa – Romania, vol.I, pg. 276.
 • Vulpe V.: Diagnosticul în invaziile parazitare ale peştilor de apă dulce. Referat II – stagiul de pregătire la doctorat, Fac. de Med. Veterinară, decembrie 1997.
 •  Vulpe V.: Studiul invaziilor parazitare cutanate, branhiale şi musculare la peştii de apă dulce. Referat III – stagiul de pregătire la doctorat, Fac. de Med. Veterinară Iasi, dec. 1997.
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V.: Anestezia vigilă cu Droperidol şi Fentanyl la câine, 1998. Lucr.şt. UAMV Iaşi. vol.41, ISSN 1457-7406, pag 75 – 79.
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V.: Monitorizarea carnivorelor sub anestezie generală, 1998. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol.41, ISSN 1457-7406, pag 79 – 84.
 • Năstasă V., P. Cura, Vulpe V.: Anestezia animalelor mici, 1998. Consideraţii preanestezice. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol. 41, ISSN 1457-7406, pag. 84 – 89.
 • Vulpe V., I. Ambrosă: Examenul general al efectivelor piscicole, 1998. Ses.şt.anuală a Fac.de Med. Veterinară, Iaşi, vol.41, ISSN 1457-7406.
 • Solcan Gh., Vulpe V.: Particularităţi radiologice ale afecţiunilor aparatului urinar la carnivore, 1998. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol.41, ISSN 1457-7406.
 • Vulpe V., V.Nastasă, P.Cura: Cercetări asupra eficacităţii chimioterapicelor în bacteriozele peştilor, 1998. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol.41, ISSN 1457-7406, pag. 89 – 93.
 • Năstasă V., Vulpe V., P. Cura: Observaţii privind terapeutica ectoparazitozelor la peştii de cultură, 1998. Lucr.şt. UAMV Iaşi, vol.41, ISSN 1457-7406, pag. 93 – 97.
 • Vulpe V.: Invazii parazitare cutanate‚ branhiale şi musculare‚ depistate la peştii dulcicoli, 1998. Ses.şt.anuală a Fac. de Med. Veterinară, Iaşi.
 • Boz E., Vulpe V.: Observaţii privind parazitismul cu Lernaea cyprinacea la peştii de cultură, 1998. Ses.şt.anuala a Fac. de Med. Veterinară, Iaşi.
 • Gheorghiu Cristina, Vulpe V.: Observaţii privind apariţia şi evoluţia dermatomicozei la peştii din ferma Vlădeni şi Tigănaşi, 1998. Lucr.şt. UAMV Iaşi, ISSN 1457-7406, vol.41.
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V.: Anaestesia with Ketamine and Xilazine for calves, 1999. Lucr.şt. USAMV Iaşi, vol.1(42), ISSN 1457-7406, pag. 115 – 119.
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V.: The analgesya with Morphine and Droperidol to dog, 2000. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol.2(43), ISSN 1457-7406, pag.245 – 248.
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V.: The combination Fentanyl – Midazolam, a new type of vigile anaesthesia to dog, 2000. Lucr.şt. USAMV Iaşi, vol.2(43), ISSN 1457-7406, pag. 249 – 252.
 • Nastasa, V, P. Cura, Vulpe V.: Anaesthaesia with Midazolam – Ketamine and Xylazine anaesthaesia to dog, 2000. Lucr. st. USAMV Iaşi, vol.2 (43), ISSN 1457-7406, pag. 253 – 255.
 • Vulpe V., V. Nastasă: Utilizarea examenelor radiologice la animalele mici cu ajutorul tehnicilor de anestezie, 2000. Lucr. şt USAMV Iaşi,  vol.2 (43), ISSN 1457-7406, pag. 333 – 336.
 • Vulpe V., V. Năstasă, P. Cura: Invasions with  Protozoa to Vlădeni fish farm, 2000Lucr.şt. USAMV Iasi, vol.2(43), ISSN 1457-7406, pag. 380 – 382.
 • Vulpe V., V. Năstasă, P. Cura: Studies about the therapeutic modalities in parasitoses of the fish farm, 2000. Lucr.şt. USAMV Iaşi, vol.2(43), ISSN 1457-7406, pag. 376 – 379.
 • Vulpe V., V. Năstasă: Proceduri de diagnostic efectuate sub anestezie, 2000. Supl. Rev. Română de Med. Veterinară, Congr. Nat. de Med. Veterinară Oradea, ISSN: 1220-3173, pag. 215, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2000-2-2/
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V.: Utilizarea ketaminei la rumegătoare, 2000. Supl. Rev. Română de Med. Veterinară, Congr. Nat. de Med. Veterinară Oradea, ISSN: 1220-3173, pag. 217, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2000-2-2/
 • Cura P., V. Năstasă, Vulpe V., P.M. Achiţei: Medetomidina în asociaţie cu alte anestezice la câine, 2000. Supl. Rev. Română de Med. Veterinară Oradea, Congr. Nat. de Med. Veterinară, ISSN: 1220-3173, pag. 224, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2000-2-2/
 • Vulpe V., V. Năstasă: Invazii ecto- şi endoparazitare cu protozoare la speciile de peşti asiatice din fermele piscicole ale judeţului Iasi, 2000. Supl. Rev. Română de Med. Veterinară, Congr. Nat. de Med. Veterinară Oradea, ISSN: 1220-3173, pag. 360, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2000-2-2/
 • Vulpe V., V. Năstasă: Maladii depistate la peştii de cultură şi terapia acestora, 2000. Supl. Rev. Română de Med. Veterinară, Congr. Nat. de Med. Veterinară Oradea, ISSN: 1220-3173, pag. 385, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2000-2-2/
 • Năstasă V., P. Cura, Vulpe V., P. M., Achiţei: Observaţii asupra utilizării anestezicelor volatile şi gazoase la câine, 2001. Lucr. şt. USAMV Timişoara, vol. 34, ISSN 1221-5295, pag. 283 – 291.
 • Năstasă V., P. Cura, Vulpe V., P. M., Achiţei: Studii asupra farmacocineticii substanţelor antiinflamatorii steroidiene, 2001. Lucr. şt. USAMV Timişoara, vol. 34, ISSN 1221-5295, pag. 93 – 101.
 • Vulpe V., V. Năstasă: Different diseases diagnosticated on cultured fish in Tigănaşi farm – Iaşi, 2001. Lucr. şt. USAMV Timişoara, vol.34, ISSN 1221-5295, pag.239 – 244.
 • Vulpe V., Luminiţa – Diana Hriţcu, S. I., Beşchea – Chiriac: Examinarea radiologică a afecţiunilor aparatului urinar, 2001. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol 44 (3), ISSN 1457-7406, pag. 364 – 367.
 • Vulpe V., O. Z. Oprean, Carmen Polcovnicu, Cristina Gheorghiu, I. Bondoc: Invazii cu nematode depistate la peştii de crescătorie, 2001. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 44 (3), ISSN 1457-7406, pag. 554 – 558.
 • Hriţcu Luminiţa Diana, Vulpe V.: Aspecte privind metodologia diagnosticului afecţiunilor aparatului urinar la câine şi pisică, 2001. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol 44 (3), ISSN 1457-7406, pag. 340 – 345.
 • Cura P., Năstasă, V., Vulpe, V.: Observaţii farmacoclinice asupra utilizării arilciclohexanonelor şi a2 – agonist adrenoreceptoarelor în combinaţie, la pisică, 2001. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol 44 (3), ISSN 1457-7406, pag. 281 – 285.
 • Oprean,O. Z., Vulpe, V., Paşca, S.: Morfopatogeneza unor parazitoze externe la peştii de cultură, 2001. Lucr.şt. USAMV Iaşi, vol. 44 (3), ISSN 1457-7406, pag. 210 – 215.
 • Oprean, O. Z., Vulpe, V.: Particularităţi ale necropsiei la peşti, 2001. Lucr.şt. USAMV Iaşi, vol. 44 (3 ), ISSN 1457-7406, pag. 215 – 224.
 • Năstasă V., P. Roşca, P. Cura, Vulpe V.: Imobilizarea câinilor fără stăpân cu ajutorul asociaţiei Medetomidină – Ketamină şI Antipamezol, 2001. Lucr. st. Alma Mater Veterinaria Bucurescensis, ISSN 1222-5339, pag. 121.
 • Vulpe V., C. Spătaru: Aspecte ale afectiunilor coloanei vertebrale examinate radiologic – la câine, 2001. Lucr. st. Alma Mater Veterinaria Bucurescensis, ISSN 1222-5339, pag. 194.
 • Vulpe V., C. Spătaru, V. Năstasă: Explorarea radiologică cu substanţe de contrast, 2001. Lucr. st. Alma Mater Veterinaria Bucurescensis, ISSN 1222-5339, pag. 214.
 • Vulpe V., O. Z. Oprean, C. Spătaru, V. Năstasă: Sinergasillosis – gill`s parasitosis identified in fish farms of Iaşi district, 2002. Lucr. şt. USAMV Timişoara, vol.35, ISSN 1221-5295, pag. 576 – 578.
 • Spătaru C., Mihaela Spătaru, Vulpe V.: The functional peculiarities of the osteo-ligamentary and acropodially structures from domestic goat (Capra hircus L.), 2002. Lucr. st. USAMV Timişoara, vol. 35, ISSN 1221-5295, pag. 65 – 67.
 • Vulpe V.: Parasitic invasions on fish stocks from the N-E area of Moldavia, 2002. Rev. Scientia parasitologica, Edit Academic Press, Cluj-Napoca, vol. 3, 2/2002, ISSN: 1582-1366, pag. 144 – 149.
 • Vulpe V.: Radiological aspects of the dog`s limb`s affections, 2002. Bull. Of the USAMV Cluj – Napoca, vol. 57 – 58, ISSN 1843-5270, pag. 337 – 342.
 • Oprean O. Z., Vulpe V.: Morfologia şi valoarea de diagnostic ale unor dermatopatii inflamatorii la peşti, 2002. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 45 (4), ISSN 1457-7406, pag. 231 – 236.
 • Pavli C., Vulpe V.: Diagnosticul radiografic al fracturilor şi repunerea lor chirurgicală prin osteosinteză, 2002. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 45 (4), ISSN 1457-7406, pag. 256 – 262.
 • Năstasă V., P. Cura, Vulpe V.: The analgesic plan: a strategy to control pain, 2002. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 45 (4), pag. 296 – 302, ISSN 1457-7406.
 • Vulpe V., O. Z. Oprean: Considerente epidemiologice în parazitozele peştilor dulcicoli, 2002. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 45 (4), ISSN 1457-7406.
 • Vulpe V., V. Năstasă: Parasitic invasions on common carp (Cyprinus carpio) from the fish farms of Iaşi district, 2002. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 45 (4), ISSN 1457-7406, pag. 493 – 497.
 • Vulpe V., Ana Chelaru, C. Spătaru, Mihaela Spătaru: The radiological examination of the birds as a method of diagnostic in osteo-legamentarea affections, 2002. Lucr. st. USAMV Iaşi seria Zootehnie, vol. 43, 44, pag. 522 – 526.
 • Spătaru C., Mihaela Spătaru, V. Vulpe, Margareta Confederat: The morphological peculiarities on regarding the articulations of fore limbs at Capra hircus goat, 2002. Lucr. st. USAMV Iaşi, seria Zootehnie, vol. 43, 44, pag. 997 – 1000.
 • Vulpe V., C. Spătaru, C. Pavli, Mihaela Spătaru: Investigaţii radiologice efectuate direct şi indirect la diferite specii de reptile, 2003. Congres Nat. Sulp. Rev. Rom. de Medicină Veterinară, vol.13, 3 – 4, ISSN: 1220-3173, pg.319, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2003-2/
 • Vulpe V., C. Pavli: Noi tehnici de diagnostic radiografic al afecţiunilor articulaţiei coxo-femurale la câine, 2003. Congres Nat. Sulp. Rev. Rom. de Medicina Veterinara, vol.13, 3 – 4 ISSN: 1220-3173, pg.319, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2003-2/
 • Vulpe V., D. Boghean: Utilizarea gastroendoscopiei în diagnosticul afecţiunilor gastrice la câine, 2003. Congres Nat. Sulp. Rev. Rom. de Medicină Veterinară, vol.13, 3 – 4, ISSN: 1220-3173, pg. 321, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2003-2/.
 • Vulpe V., Liliana Rosca, Gabriela Ursachi: Episod de boala cu etiologie polifactoriala la crapul comun crescut intensiv, 2003. Congres Nat. Sulp. Rev. Rom. de Medicina Veterinara, vol.13, 3 – 4, ISSN: 1220-3173, pg. 421, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2003-2/.
 • Boghean D., V. Vulpe: Particularităţi de diagnostic în afectiunile degenerative ale coloanei vertebrale – spondiloza la câine, 2003. Congres Nat. Sulp. Rev. Rom. de Medicină Veterinară, vol.13, 3 – 4, ISSN: 1220-3173, pg. 345, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2003-2/.
 • Pavli C., V. Vulpe, D. Boghean: Particularităţi morfologice, radiografice şi chirurgicale ale articulaţiei coxo-femurale la câine, 2003. Congres Nat. Sulp. Rev. Rom. de Medicină Veterinară, Bucureşti, vol.13, 3 – 4, ISSN: 1220-3173, pag. 275, http://bmdinstal.ro/_agmv/revista/2003-2/.
 • Spataru C., Mihaela Spataru, V. Vulpe, C. Gaspar: Organele şi topografia lor la broasca ţestoasă de uscat (Testudo hermanni), 2003. Lucr. şt. Simp. Int. Univ. Agrară de Stat din Modova Chisinău, pg. 55 – 58.
 • Spătaru, Mihaela, Spătaru, C, Ciudin, E., Vulpe, V.: Aparatul digestiv prediafragmatic la hamsterul auriu (Misocritus auratus), 2004. Lucr. şt. Simp. Int. Univ. Agrară de Stat din Modova Chisinău, pg. 86 – 90.
 • Spătaru, C., Spătaru Mihaela, Ciudin Elena, Vulpe, V.: Aparatul digestiv postdiafragmatic la hamsterul auriu (Misocritus auratus), 2004. Lucr. şt. Simp. Int. Univ. Agrară de Stat din Modova Chişinău, pag. 90 – 94.
 • Vulpe, V., Spătaru, C., Spătaru Mihaela: Diagnosticul radiologic al afecţiunilor articulaţiei coxofemurale la câine, 2004. Lucr. şt. Simp. Int. Univ. Agrară de Stat din Modova Chişinău, pg. 224 – 225.
 • Vulpe, V., Spătaru, C.: Cercetări privind etiopatogeneza bolii branhiilor la crapul comun – Cyprinus carpio, 2004. Lucr. şt. Simp. Int. Univ. Agrară de Stat din Modova Chişinău, pg. 318 – 319.
 • Vulpe, V.: Mixosporidioze la crapul comun crescut intensiv, 2004. Lucr. şt. USAMV Iaşi, vol. 47 (6), ISSN 1457-7406, pg. 731 – 734.
 • Vulpe, V.: Invasions des protosoires ciliatiques chez les cyprinides, 2004. Bull. of the USAMV Cluj-Napoca, vol. 61, ISSN 1843-5270, pg. 254 – 256.
 • Vulpe, V., Sauciuc, R., Spătaru, C.: Le proces colecistographique au chien, 2004. Bull. of the USAMV Cluj-Napoca, vol. 61, ISSN 1843-5270, pg. 141 – 142.
 • Vulpe, V., I. Bondoc, S. Beschea Chiriac: Studii comparative privind infestarea cu protozoare a populaţiilor de Cyprinus carpio din ferma piscicolă Ţigănaşi şi lacul Stânca-Costeşti, 2005. Lucr.şt USAMV Timişoara, vol. 38, ISSN 1221-5295.
 • Carare, M.C., Timofte, D., Solcan, G., Solcan, C., Pavel, G., Vulpe, V., Rebegea, C.,       (2005) Autoimmune diseases in dogs. Revista Romana de Medicina Veterinara,Vol 15, No 1, 83-96, ISSN 1220-3173
 • Vulpe, V.: Afecţiuni toracice cu origine respiratorie diagnosticate radiologic la câine, 2005. Lucr.şt. USAMV Timişoara, vol. 38, ISSN 1221-5295.
 • Mihaela Spataru, V. Vulpe, C. Spataru: Utilizarea tehnicii de radiografiere ca metoda de studiu anatomic comparativ al scheletului la bizam (Ondatra zibethica), 2005. Lucr.şt USAMV Iasi, ISSN 1457-7406, vol. 48.
 • Vulpe, V., Olaru, R., Vieriu, M., Micu Mihaela, Chelaru Ana: Observaţii privind sângele circulant şi organele hematopoietice la peştele de acvariu Trichogaster trichopterus (Gurami), 2005. ISSN 1457-7406. Ses şt Fac de Zootehnie Iaşi.
 • Vulpe, V.: Semiological and radiographical aspects of the canine heart, 2006. Lucr.şt USAMV Timişoara, vol. 39, ISSN 1221-5295, pag. 242 – 245.
 • Sauciuc, R.M., Hagiu, N., Musteata, M., Vulpe, V, Pasca, S.: Ciroza hepatica asociata cu hepatosteatoza la caine – prezentare de caz. Rev. Rom. Med. Vet. 2/2006, ISSN: 1220-3173, pg.79 – 88.
 • Lazăr M., Vulpe V., Boz E., Miron L., Păsărin B., Oprean O.Z. – Aspecte lezionale ale invaziilor parazitare cu localizare branhială la ciprinidele de crescătorie, 2006, Lucr. Şt. USAMV-FMV Iaşi, ISSN 1457-7406, vol. 49.
 • Mocanu I. Diana, Vulpe V.: Methods and techniques of radiography of the thorax. 2007, Lucr. Şt. USAMV- FMV Iaşi, vol. 50, ISSN 1457-7406, pg. 314 – 316.
 • Guguianu Eleonora, Vulpe V.: Encouranging factors in starting infections with portaje embryos of nursery pond fish. 2007, Lucr. Şt. USAMV- FMV Iaşi, vol. 50, ISSN 1457-7406, pg. 573 – 577.
 • Lazar M, Vulpe V., Boz E., Oprean Z.: Morphologic and epidemiologic aspect in lerneosis at farm ciprinides. 2007, Lucr. Şt. USAMV- FMV Iaşi, vol. 50, ISSN 1457-7406, pg. 185 – 188.
 • Lazăr M., Vulpe Cristina, Lazăr Roxana, Vulpe V., Boişteanu P.C. – Metodologia unor examene ale sângelui la ciprinidele din amenajările sistematice, 2007.Lucr. Şt. USAMV-Fac. Zoo., Iaşi, vol. 50.
 • Lazăr M., Vulpe V., Lazăr Roxana, Oprean O.Z. – Histopathological changes in parasitic invasions of the gills of some farm ciprinides in the North-East of Romania, 2007. 7th Inter. Symp. on Fish Parasites, Roma, Parassitologia vol. 49, Suppl. 2, Ed. Lombardo, pg 61.
 • Vulpe, V., Oprean. O..Z., Lazar M.: The morphologic and diagnostic value of some inflammatory dermatopathies at fish, 2007. 7th Inter. Symp. on Fish Parasites, Roma, Parassitologia, 49, suppl.2, Ed. Lombardo, pag.50.
 • Lazăr, M., Sarli, G., Mosu, A., Lazăr, R.., Vulpe, V., Oprean, O. Z: Morphologic observation about Dermocystidium erschowi in common carp (Cyprinus carpio,) 2007. Lucrări Stiintifice – Medicină Veterinară, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”  Iasi, vol 50, ISSN 1454-7406.
 • Spătaru Mihaela, Coţofan Otilia, Spătaru C-tin, Vulpe V.: Modificări macro- şi microscopice ale organelor la şoarecii expuşi la întuneric prelungit. 2008, Lucr. Stiinţifice vol. 51 (10) Medicină Veterinară, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, ISSN 1454-7406, p. 171-176.
 • Vulpe V., Misaila C., Misaila Rada Elena, Vulpe Cristina-Alice: Research concerning the clinic and paraclinic diagnosis in the pathologic estates of the farming fish. 2008, Lucr. Stiinţifice vol. 51 (10) Med. Veterinară, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, ISSN 1454-7406, pg. 570 – 572.
 • Lazăr, M.; Vulpe, V.; Oprean, O. Z.: Histopathological aspects in skin and gill infestation at rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with Ichthyobodo necator, 2008. Lucr. Şt. Univ. de Şt. Agronomice şi Med. Veterinară Bucureşti, Seria C, Med. Veterinară, 53, ISSN 1222-5339, pp 286-290.
 • Misaila Elena-Rada, Misaila C., Vasile Gabriela, Vulpe V., 2008: Growth and general physiological condition of the cyprinus carpio L. species under various conditions of antiectoparasitary prophylactic treatment. Studii si cercetari stiintifice, Univ. din Bacau, Biologie – serie biologie animala, nr.15.
 • Gostin Irina, Neagu A., Vulpe V.: SEM investigations regarding bacterial infections in Cyprinus carpio (2009). Word Press Politehnica University, Timisoara, ISSN: 1792-5924 / ISSN: 1792-5940, pg, 278 – 282.
 • Musteată, M.; Vulpe, V.; Iencean, S. I.; Solcan, G.: Computer tomography aspects in fractures of vertebral column in dog, (2009). Lucr. St. Univ. de St. Agricole a Banatului Timisoara, Med. Veterinara, 42, 2, ISSN 1221-5295, pp 142-147.
 • Spătaru, M.; Spătaru, C.; Vulpe, V.: The peculiarities of the spinal column joints at muskrat (Ondatra Zibthica.), 2009. Bull. of Univ. of Agricultural Sciences and Vet. Medicine Cluj-Napoca. 66, 1, ISSN 1843-5270, pp 100-106.
 • Lazăr, M.; Vulpe, V.; Guguianu, E.; Oprean, O. Z.: Epidemiological aspects regarding fish farm diseases in Moldova, 2009. Lucr. Şt. – Med. Veterinară, Univ. de Şt. Agricole şi Med. Veterinară Iaşi,52, 11(2), ISSN 1454-7406, pp 974-980.
 • Solcan, G.; Solcan, C.; Musteaţă, M.; Vulpe, V.; Iencean, S. I:Histological aspects of spinal cord in some traumatic lesions of vertebral column identified by computed tomography, 2009. Bull. of Univ. of Agricultural Sciences and Vet. Medicine Cluj-Napoca.  66, 2, ISSN 1843-5270, pp 251-255.
 • Guguianu, E.; Vulpe, V.; Lazăr, M.; Rîmbu, C:Yersiniosis outbreak in rainbow trout (Oncorhynchus mykis) at a fish farm from northern Romania, 2009. Univ. de St. Agricole Si Med. Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Romania, Cercetări Agronomice în Moldova, 42, 3, ISSN 0379 – 5837, pp 75-80.
 • Guguianu, E.; Vulpe, V.; Rimbu, C.; Rosca, L.; Lazar, M.: Spring aeromonoses at farms ciprinides, 2009. Lucr. Şt. – Med. Veterinară, Univ. de Şt. Agricole şi Med. Veterinară  Iaşi, 52, 11(2), ISSN 1454-7406, pp 953-956.
 • Mălăncus, R. N.; Solcan, G.; Vulpe, V.:The diagnosis of canine gastritis secondary to chronic nephritis, 2009. Lucr. Şt. – Med. Veterinară, Univ. de Şt. Agricole şi Med. Veterinară  Iaşi, 52, 11(2), ISSN 1454-7406, pp 664-667.
 • Şindilar, E. V.; Vulpe, V.; Oprean, O. Z.; Pasca, S.: Comparing aspects concerning the diagnose value of CT scan and MRA tehnic in a case of dog tetraplegy (2010). Scientific Works – Univ. of Agronomical Sciences and Vet. Medicine, Bucharest Series C, Vet. Medicine, 55, 3, ISSN 1222-5339, pp 237-240.
 • Spataru, C.; Spataru, M.; Cotofan, V.; Vulpe, V.; Lazar, M.; Munteanu, A: Morpho-functional particularities of the axial skeleton at red squirrel (Sciurus vulgaris), 2010. Lucr. Şt – Med. Veterinară, Univ. de Şt. Agricole şi Medicină Veterinară Iasi, 53, 12(3), ISSN 1454-7406, pp 519-524.
 • Şindilar E., V.; Vulpe, V.; Paşca, S.; Grămadă, S.: New and improved osteosynthesis techniques used in forearm fracture (2010). Lucr. Şt. – Med. Veterinară, Univ. de Şt. Agricole şi Med. Veterinară Iaşi, 53, 12(3), ISSN 1454-7406, pp 858-859.
 • Lazăr M., Vulpe, V., Lazăr Roxana: Red Mouth Disease in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) – a Case Report on Lake Trout Farm from Bicaz, Romania, 2010. Int. Bull. of. USAMV Cluj-Napoca, ISSN 1843-5270, pg. 241 – 244.
 • Lazar Mircea, Vulpe Vasile, Eleonora Guguianu, Roxana Lazar, Giuseppe Sarli, Octavian Zaharia Oprean – Effects of the Bior Remedy on the Trypsin – Antitrypsin System and the Productivity Indexes in Broilers, 2010. Bull. of Univ. of Agricultural Sciences and Vet. Medicine Cluj-Napoca, ISSN 1843-5270, Vol.67 (1).
 • Gostin Irina,   Neagu N Anca, Vulpe, V.: SEM investigations regarding bacterial infections in Cyprinus carpio, 2010, 6th Wseas Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD ’10), ISSN: 1109-9577, pag. 278-282.
 • Lazăr M., Liliana Roşca, Vulpe V., Roxana Lazăr, O.Z. Oprean.: Elements and standards of chemical and physico-chemical quality in some control points of hydrographic basins Prut and Jijia, in July – November, 2010. Lucr. St. USAMV, Med. Veterinară, vol. 54, ISSN 1454-7406, pg. 87 – 95.
 • Gostin Irina Neta, Anca Narcisa Neagu and Vulpe Vasile:SEM investigations regarding skinmicromorphology and modification induced by bacterial infections in Cyprinus carpio andSalmo trutta fario (2011)Int. Journal of  Energy and Environment,  ISSN: 1109-9577, Issue 2, Volume 5, 274 – 281.
 • Lazar, M.; Vulpe, V.; Guguianu, E.; Lazar, R.; Rotaru, A.; Rîmbu, C.; Oprean, O. Z.: An episode of bacterian haemorrhagic septicemia with supraacute course in ciprinides in a farm in Iasi county, Romania (2011). Bull. of Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 68, 2, ISSN 1843-5270, pp 203-208.
 • Vulpe V.: The lesional and epidemiologic impact of the infections affections at the fresh water fishes, Project PN II 52 138. Inventica 2011, Ed. Performantica, 827 – 828, ISSN 1844 – 7880.
 • Tipişcă V., Solcan C., Nechita E., Vulpe V.:Diagnostic Methods in Cat Renal Pathology, 2011. Lucrări Stiintifice – Medicină Veterinară, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară  Iasi, vol. 55, ISSN 1454-7406, pag. 450 – 453.
 • Tipișcă V., Barbazan-Șerban C., Vulpe V.Intravenous urography in cat:Technique and interpretation.Lucr. St. Medicină Veterinară, Vol. XLV, Timisoara.
 • Tipișcă V., Solcan C., Nechita E., Ciornei C., Vulpe V.Comparative histological aspects in some nephropaties in cat Lucr. st. Medicină Veterinară Iasi.
 • Barbazan C., Vulpe V.: The importance of Thorax Imaging Examination for Respiratory Disease Diagnosis, 2011. Lucrări Stiintifice – Medicină Veterinară, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară  Iasi, vol. 55, ISSN 1454-7406, pag. 261 – 265.
 • Daraban C, Musteaţă M., Armaşu M., Vulpe V.: Value of the Myelography in the Diagnostic of Spinal Cord Disease, 2011. Lucrări Stiintifice – Medicină Veterinară, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Iasi, vol. 55, ISSN 1454-7406, pag 462 – 466.

136. Vulpe, V.; Gostin, I. N.; Vulpe, C. A.; Oprean, O. Z.: Changes in the piscicultural water that lead to cutaneous and gills’ lesions at the common carp cyprinus carpio, 2011. Proceedings of the XVth Int. Congress of the Int. Society for Animal Hygiene, Vienna, Austria, Vol. 3, ISBN 978-80-263-0009-0, pp. 1069-1071.

137. Gostin Irina, Vulpe Vasile: SEM investigations of skin bacterial infections in two asiatic cyprinids species. 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Serbian Acad Sci & Arts, vol. III book series, pages: 603-607.

138. Vulpe V. Vulpe C.A., Paval Liviu, 2011 – Radiological Contrast Studies of the Digestive Tractus In the Pigeon (Columba domestica), ECR 2011, C-1264,
https://dx.doi.org/10.1594/ecr2011/C-1264, https://epos.myesr.org/poster/esr/ecr2011/C-1264

139. Vulpe, V.: Consideraţii epidemiologice in stările patologice ale peştilor de cultură. Revista Română de Medicină Veterinară 2012 Vol. 22 No. 1 pp. 92-102, ISSN 1220-3173, CAB Record Nr. 20123369078.

140. Vulpe V. , Guguianu E. , Gostin I. N., Vulpe C.A.: The rapide diagnosis chart in the case of infectiouse diseases of the cyprinides. The 16-th int salon Res, Univ Al. I. Cuza, Inst. Nat de Inventica, Edit. Performantica, 2012, Iasi, pg 543 – 546, ISSN 1844 – 7880.

141.Vulpe, V.: Radiologically determined gastric disorders in dogs, 2012. Lucr. st. Medicina Veterinara, vol. XLV, Timisoara, pg. 87 – 91, ISSN 1221-5295, Record Nr. 20123287504.

142. Lazăr M., Vulpe V., Gostin Irina, Guguianu Eleonora, Paşca S., Lazăr Roxana: Epidemiologic, etiologic and lesional aspects of aeromonosis of cyprinids from the hydrographic basin of the Prut River, Romania, 2012. African Journal of Microbiology Research Vol. 6(8), pp. 1723-1729, ISSN 1996-0808.

143.Tipișcă V., Barbazan-Șerban C., Vulpe V.Intravenous urography in cat:Technique and interpretation, 2012. Lucr. St. Medicină Veterinară, Vol. XLV, Timisoara, pg. 82-86.

144.Tipișcă V., Solcan C., Nechita E., Ciornei C., Vulpe V.Comparative histological aspects in some nephropaties in cat. Lucr. st. Medicină Veterinară Iasi, pg.439-443.

145.Barbazan-Șerban C., Tipișcă V., Daraban C, Vulpe V.: Osteopatia hipertrofica pulmonara. Lucr. st. Medicină Veterinară Iasi, pg.786-790, 2012.

146.Baisan, A.; Mocanu, D.; Vulpe, V.: Comparative aspects of medical imaging methods used in dog’s heart examination. Facultatea de Medicină Veterinară, Timişoara, Romania, Lucrari Stiintifice – USAMV Timisoarara, Medicina Veterinara, 2012, 45, 4, pp 57-63, Nr. 20123287500.

147.Daraban C., Vulpe V., Florentina Bocăneţi, Giuseppina Mennonna, M. Saccone, G. Fatone, L. Meomartino – CT findings of thoracolumbar spine lesions in dogs , 2012,  Lucrări științifice Medicină Veterinară, vol. XLV, Timisoara, pg. 64-71.

148.Daraban C., G. Mennonna, G. Della Valle, Vulpe V., F. Bocăneţi, V. Tipişcă, C. Barbazan, L. Meomartino – Role of Multiplanar Reformatting Imaging in the assessment of thoracolumbar disc herniation in dogs, 2012, Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 55, 295 – 298.

149.Daraban C.,Vulpe V., Mihai Musteata, Diana Mocanu, Leonardo MeomartinoInfluence of body weight in cauda equina syndrome pattern — a retrospective CT evaluation of lumbosacral junction in dogs, Current Opinion in Biotechnology, Volume 24, Supplement 1, July 2013, Pages S56

150.Daraban C., G. Mennonna, O. Travetti, G. Fatone, M. Di Giancamillo, Vulpe V., F. Bocăneţi, L. Meomartino, 2012: CT assessment of lumbosacral region in dogs affected by cauda equina syndrome, Veterinary Radiology & Ultrasound, volume 54, issue 4, pages 408-449, July/August 2013, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vru.12042,

151.Daraban C., Vulpe V., L. Meomartino – Spondylosis deformans and diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) in dogs: a radiographic study, Lucrări științifice Medicină Veterinară, vol. XLVI (4), pag. 44 – 49, Timisoara, 2013

152.Vulpe V., Vulpe Cristina-Alice (2012): Radiographic contrast studies of the digestive tract in pigeons. Veterinary Radiology & Ultrasound, volume 54, issue 4, pages 408-449, July/August 2013, https://www.ivraimaging.org/images/downloads/meeting-archives/2012/ivra-abstracts-2012.pdf

153.Vulpe Cristina A., Vulpe V.: Particular aspects of the radiologic examination of the GI tract in the Cyprinus carpio common carp. 77 Int Congres of Diagnostic Imaging, pg 321 – 322, Milano, 2013.( http://cms.scivac.it/PDF/SCIVAC/Proceedings/2013_77_Milano.pdf)

154.Daraban, C., Vulpe V., Musteata M,  Mocanu D., Meomartino L.: Influence of body weight on cauda equina syndrome patterns in dogs – a retrospective ct evaluation. 26th annual symposium of esvn and ecvn, Paris; 09/2013 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4895466/)

155.Tipisca V., Laura Cortese, Giuseppina Mennonna, Vulpe V., Leonardo MeomartinoResistive  Index Evaluation in Feline Renal Diseases. European Congress Veterinary Diagnostic Imaging, Proceedings Book, pg. 89, Cascais, Portugal, 2013.

156.Daraban C.,V. Tipisca,C. Barbazan, A. Baisan, E. Gavrilas, Vulpe V. – Epidemiological study of spondylopathies in dogs, Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 56, 2013.

157.Daraban C., Vulpe V., M. Musteata, D. Mocanu, L. Meomartino, 2014- Influence of body weight on cauda equina syndrome patterns in dogs – a retrospective ct evaluation, doi: 10.1016/j.copbio.2013.05.139, European Biotechnology Congress 2013, at Bratislava, Slovakia, volume: Current Opinion in Biotechnology.

158. Daraban C., Murino C., Marzatico G., Mennonna G., Fatone G., Miceli F., Vulpe V., Meomartino L., 2014- Using Geographical Information System (GIS) for spatial evaluation of canine disc herniations- Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement, S49, https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-biotechnology/vol/185/suppl/S?page-size=100&page=2

159.Spataru, C.; Spataru, M.; Vulpe V., Lazar, M., 2013. The peculiarities of the masticator muscles in rodents. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. [online]. Vol.65, n.3, pp. 749-756. ISSN 0102-0935.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352013000300021.

160.Barbazan, C.; Vulpe, V.The importance of thorax imaging examination to the respiratory diseases diagnosis.  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Iaşi, Romania, Lucrări Ştiinţifice – Medicină Veterinară, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 2011, 54, 3, pp 261-267, ISSN 1454-7406, Record Nr. 20123055552.

161.Tipisca, V.; Barbazan-Serban, C.; Vulpe, V.: Intravenous urography in cat: technique and interpretation.  Facultatea de Medicină Veterinară, Timişoara, Romania, Lucrari Stiintifice – Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului Timisoara, Medicina Veterinara, 2012, 45, 4, pp 82-86, ISSN 1221-5295, Record Nr. 20123287503

162.Barbazan, C.; Tipişcă, V.; Daraban, C.; Vulpe, V., 2012. Hypertrophic pulmonary osteopathy (HPO).  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Iaşi, Romania, Lucrări Ştiinţifice – Medicină Veterinară, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 55, 3/4, pp 786-790,ISSN 1454-7406, Record Number 20123328107.

163.Barbazan, C. M., Rotaru, A. I., Ancuța, A. R., Vulpe, V. 2012- Clinical, radiological and morphological aspects in chylothorax in cats – 5 case series – Scientific Work Series C, Veterinary Medicine, București, vol. LVIII – 2.

164.Barbazan. C.M., Baisan A., Martinas A., Vulpe V. 2013– Radiological diagnostic in tracheal disorders in small animals – Lucrări Științifice Medicină Veterinară Iași nr.56, vol 3-4.

165.Barbazan, C.M, Gavrilas, E., Baisan, A., Tipisca, V., Daraban, C., Ancuta, A., Lipovan, I., Vulpe, V. 2013- Sisthematic approach of pleural effusions in domestic carnivores 51 cases – clinical, imagistic, microbiological and cytological findings, Bulletin of University of agricultural Sciences and Vererinary Medicine, Veterinary Medicine, Cluj.

166.Barbazan, C. M., Pavel, G., Șindilar, E., Baisan, A. R., Gavrilaș, E., Vulpe, V. 2013- Imagistic and cytological diagnoses in a case of mediastinal mesenchimal neoplasia in dog – Scientific Work Series C, Veterinary Medicine București vol. LIX – 2.

167.Gavrilaș Elena, Tipișcă V, Barbazan Cristina, Corlat Lucia, Vulpe V – Comparative aspects of the imaging diagnostic and necropsy findings in abdominal tumors in cats, Annual Symposium „Contribution of the Scientific Research to Veterinary Medicine Progress”, Faculty of Veterinary Medicine Bucharest, Scientific Work Seriesc C. Veterinary medicine, Volume LIX (2), 2013.

168.Șerban, C.M., Sindilar, E., Baisan, A.R., Gavrilaș, E., Vulpe, V. 2014 – Pregnant uterus with live fetuses herniated into the thorax of a cat. Case report – BSAVA Congress, Birmingham, 2014. Proceedings.

169.Șerban, C. M., Baisan, A. R., Gavrilas, E., Vulpe, V. 2014 – The Use of Radiographic Techniques in Small Carnivores with Tracheal Disorders – European Biotechnology Congress – Lecce, 2014. Journal of Biotechnology Proceedings, IF 3,34.

170.Tipişcă V., Meomartino L., Cortese L., Menonna G., Barbazan-Şerban C., Baisan A., Daraban C., Gavrilas E., Vulpe V., 2014- Radiographical assessment of the urinary system diseases in cats, Bulletin UASVM Veterinary Medicine 71 (1), 225-233.

171.Tipișcă V., Nechita E.L., Solcan C., Vulpe, V., 2014. Diagnostic methods in cat renal pathology, Scientific papers FMV Iasi Vol.54 No.3.

172.Daraban C., Carla Murino, Giuseppe Marzatico, Giuseppina Mennonna, Gerardo Fatone, Luigi Auletta, Fabiana Micieli, Vulpe V., Leonardo Meomartino- Using geographical information system for spatial evaluation of canine extruded disc herniation, Geospatial Health 9(1), 2014, pp. 213-220. DOI 10.4081/gh.2014.18

173.Anca Apetrei, Andrei Baisan, Cristina Şerban, Vasile Vulpe, 2014. Radiologic diagnosis of cardiac changes in the dog using quantitative methods. retrospective study february 2013 –

february 2014. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 314 -318.

174.Corlat M. Lucia, Vlad Tipişcă, Vulpe V., 2014: Imagistic aspects in integrity disorders of the urethra in dogs. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 319 – 323.

175. Corlat M. Lucia, Vulpe V., 2014: A preliminary statistic study regarding vertebral disorders, accompanied by dysuria, in dogs. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 324 – 327.

176. Corlat M. Lucia, Vulpe V.: The clinical and imagistic examination in prostatic diseases in dogs. Lucrări ştiinţifice Medicină Veterinară vol. XLVII(4), 2014, Timişoara

177.Gavrilaș Elena, Vulpe V., 2014: Diagnostic imaging techniques used in suspicious abdominal masses in cats. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 328 – 331.

178.Daraban C., Vulpe V., Cristina Șerban, Vlad Tipișcă, Leonardo Meomartino, 2014: Intervertebral disc herniation in dogs: radiological, myelographic and computed tomographic study. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 336 – 340.

179.Vlad Tipisca, Constantin Daraban, Cristina Serban, Vulpe V., Meomartino L., 2014: Imaging aproach of vesicouretheral reflux in cats. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 341 – 344.

180.Barbazan Cristina, Carla Murino, Mariangela Salzano, Giuseppina Mennonna, C. Daraban, V. Tipisca, V. Vulpe, L. Meomartino, 2014: Clinical assessement of non-cardiac thoracic ultrasonography in dog and cat. Lucrări științifice USAMV Iasi, Medicină Veterinară, vol. 57 (16), pag. 350 – 360.

181. Vulpe Cristina-Alice, Elena Gavrilas, Sorin A Pasca, Constantin Spataru, Vulpe V., Ionel Papuc: Comparative aspects of liver tumors diagnosed through clinical, Imaging and Laboratory Methods in Cats and Dogs. Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania July 23–26, 2014. Anatomia, Histologia, Embryologia, 43: 17–101. doi: 10.1111/ahe.12127.

182. Vulpe V., Constantin Spataru, Tescovschi Teona: Studies of radiological anatomy performed with a contrast substances of the digestive tractus in adult quails (Coturnix coturnix). Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania July 23–26, 2014. Anatomia, Histologia, Embryologia, 43: 17–101. doi: 10.1111/ahe.12127.

183.Spataru C., Spataru M., Vulpe V.: The Morpho-functional Peculiarities of the Antebrachio-carpo-metacarpal and Tibio-tarso-metatarsal joints of Brown Bears. Proceedings of the XXXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists Cluj-Napoca, Romania July 23–26, 2014. Anatomia, Histologia, Embryologia, 43: 17–101. doi: 10.1111/ahe.12127.

184. Vulpe V., Pasca S..A., Vulpe C. A., Papuc I.:  Diagnostic techniques performed before and after the ablation of a tumored prostate and urinary bladder in a dog. Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement, September 2014, Pages S93-S94, DOI: 10.1016/j.jbiotec.2014.07.319.

185. Vulpe C. A., Pasca S. A., Papuc I., Vulpe V.: Imaging and anatomopathological techniques applied in the case of digestive tumors in dogs. Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement 2014 , Pages S94 , DOI: 10.1016/j.jbiotec.2014.07.321.

186.Vulpe Cristina A., Vulpe V., Meomartino L., Pasca S. A, Bondoc I., Papuc I., 2014: Evaluating the clinical and anatomopathological investigative techniques of liver neoplastic processes in dogs. Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement 2015, pg. S94, DOI: 10.1016/j.jbiotec.2015.06.295.

187.Vulpe Cristina A., Pasca S. A., Meomartino L., Vulpe V., Papuc I., 2015: Splenic and intra-abdominal formations of a lymphoid and vascular nature in dogs, diagnosed through imaging and pathologic anatomy. USAMV Bulletin Cluj-Napoca, Veterinary Medicine series, vol. 72, No. 1, pg. 93 – 97.

188.Vulpe Cristina-Alice, Pașca S. A., Meomartino L., Vulpe V., Papuc I., 2015: Hepatic and splenic tumoral formations in dogs, diagnosed through imaging and pathologic anatomy. Lucrări şt. Medicină Veterinară, vol. XLVIII (4), 2015, Timişoara.

189.Baisan A.R., Barbazan Cristina M., Bîrsan Oana, Mocanu Diana, Vulpe V., 2015: Accuracy of the cardio-thoracic measurement technique to asses the heart size in dogs. Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement, 2015, pg. S35, DOI org/10.1016/j.jbiotec.2015.06.098.

190. Baisan R.A.,  Barbazan Cristina M., Piantedosi D., Vulpe V., 2015: Pericardial closure defect with right atrial herniation in a dog. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Veterinary Medicine series, vol 72, nr. 2.

191. Baisan A, Barbazan C, Pavel G, Mocanu D, Tipișcă V, Vulpe V, Cardiac tamponade

secondary to intrapericardial tumor in a dog –A case report, Scientific Works series C –Veterinary Medicine, 2013, 59(3), pp. 53-57, Bucharest Romania; ISSN: 2065-1295.

192.Abalaşei (Lipovan) Irina, Mihai Mareş, Ozana Dulman, Eleonora Guguianu, Vulpe V.: Prospective study concerning the incidence of meticillin-resistant staplylococci isolated from different dermatological disorders in pets. Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi – seria Medicină Veterinară,Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi volumul 57/2014 (nr.1-2) , pg.195-199.

193. Abalaşei (Lipovan) Irina, Roșca Mădălina, Vulpe V., 2015. Severe pyoderma in a case of advanced canine hypothyroidism. Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi – seria Medicină VeterinarăEd. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi,volumul 58/2015 (nr.2), pg.260-265.

194. Abalaşei (Lipovan) Irina, Rosca Madalina, Mareş M., Vulpe V., 2015 : Dermal fistulous ulcers in a case of feline nocardial mycetoma. Published in Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine, Vol. LXI, Bucuresti, Scientific Works, Series C, Veterinary Medicine, Vol. LXI, ISSN 2065-1295, 139-142. 

195. Lipovan Irina, Bostănaru A. Cristina, Năstasă V., Hnatiuc E., Vulpe V., Mareș M., 2015. Assessment of the antimicrobial effect of non-thermal plasma activated water against coagulase-positive staphylococci. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine, Vol 72, No 2 (2015), 357-362.

196. Tipisca V., Carla Murino, Vulpe V. et al: Resistive index for kidney evaluation in normal and diseased cats. Journal of Feline Medicine and Surgery 1–5, ISFM and AAFP 2015. DOI: 10.1177/1098612X15587573, IF 1.250.

197. Bondoc I. E., Vulpe Cristina-Alice, Bîrsan Oana, Vulpe V., 2015 – Comparative results in intravenous urography performed in dog using three different contrast substances – The XIX-th Int. Conference Inventica 2015, Iași, pag. 244 – 248, ISSN: 1844‐7880.

198. Vulpe V., 2015: Examenul radiologic al esofagului la câine și pisică. Veterinary Imaging Review, nr.1/2015, pag. 4 – 6, Iași.

199. Bîrsan Oana, Baisan A., Mocanu Diana, Vulpe V., 2016: Cardio-thoracic ratio evaluation of cardiac silhouette compared with the vertebral heart scale in cats, 2016, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Veterinary Medicine, vol 72, nr. 2., pag. 36-39.

200. Baisan A, De Rosa A, Di Loria A, Vulpe V, Piantedosi D, 2016. Cardiac biomarkers in clinical practice of dog and cat – a review. Human and Veterinary Medicine, 2016, 8(1), pp. 50-58,ISSN:2066-7663.

201. Stanciu Gabriela Dumitrita, Musteata M, Vulpe V, Beschea S, Solcan G. 2015. Electrodiagnostic of idiopathic acute polyradiculoneuritis in dogs. Rev. Rom. Med. Vet., 25/2:33-40.

202. Bîrsan Oana, A. R. Baisan, Vulpe V., 2016: Validation of monitoring ECG machine in small animal practice for 24 hours. Rev. Rom. Med. Vet., 26/3: 41 – 44, https://www.researchgate.net/profile/Baisan-Andrei/publication/308982867_VALIDATION_OF_MONITORING_ECG_MACHINE_IN_SMALL_ANIMALS_PRACTICE_FOR_24_HOURS/links/57fc7d8308ae6ce92eb2b9b3/VALIDATION-OF-MONITORING-ECG-MACHINE-IN-SMALL-ANIMALS-PRACTICE-FOR-24-HOURS.pdf

203. Baisan R. A., Bîrsan Oana, Vulpe V., 2016: The diagnostic value of cardio-thoracic ratio in detecting heart-size changes in dogs. Rev. Rom. Med. Vet., 26/3: 5 – 9. https://www.researchgate.net/profile/Baisan-Andrei/publication/308785425_The_diagnostic_value_of_cardio-thoracic_ratio_in_detecting_heart_size_changes_in_dog/links/57f0ddef08ae8da3ce4d0ab7/The-diagnostic-value-of-cardio-thoracic-ratio-in-detecting-heart-size-changes-in-dog.pdf

204. Baisan R. A., Bîrsan Oana, Vulpe V., 2016. Electrocardiographic changes in chronic valvular disease and dilated cardiomyopathy in dog, Human and Veterinary Medicine, 8(2): 98-102.

205. Gavrilaș Elena, Pașca S. A., Saftencu Paula, Vulpe V., 2016. Imaging, necropsyc and histopathological findings in agressive mammary tumor in one cat. Lucr. St. Medicină Veterinară Iași, vol. 59(18), pag. 106-110.

 206. Henea Mădălina-Elena, Bejan Sîrbu Ionela, Solcan Ghe., Vulpe V., 2016: Eficacitatea și importanța fizioterapiei privind recuperarea post-operatorie a luxației de patelă- prezentare de caz. Jurnalul Român de Ortopedie și Imagistică Veterinară, Vol. III – 4, pag. 28 – 32.

207. Bejan Sârbu Ionela, Vulpe V., 2016. Displazia de cot – importanța diagnosticului radiologic în practica veterinară. Prezentare de caz. Jurnalul Român de Ortopedie și Imagistică Veterinară, Vol. III – 5, pag. 24 – 29.

208.Vulpe V., Gavrilaș Elena., 2016: Examenul imagistic al stomacului la câine și pisică. Veterinary Imaging Review, nr.2 (1/2016), pag. 3-7.

209.Vulpe V., 2016: Examenul radiologic – tehnică și necesitate. Veterinary Imaging Review, nr.3(2/2016), pag. 3 – 6.

210. Sîrbu (Bejan) Ionela, Ifteme V. C., Vulpe V., 2017: Endoscopia – metodă minim invazivă pentru un diagnostic cert. Veterinary Imaging Review, nr.4 (1/2017), pag. 22 – 27.

211.Vulpe V., 2017: Modificările radiologice osoase. Veterinary Imaging Review, nr.5 (2/2015), pag. 12 – 18.

212. Bîrsan Oana, Baisan R. A., Vulpe V., 2017. Validation of a 24 hour monitoring ECG machine in small animal practice. Salonul Inventica Iași 2017, pg. 120-121.

213. Henea Mădălina-Elena, Tipa Georgiana A., Corlat Lucia Mădălina, Vulpe V., Solcan Gh., Electrostimulation method as treatment of urinary incontinence in dogs and cats. Salonul Inventica Iași 2017, pg. 119 – 120.

214. Abalașei Irina, Mareș M., Beșchea S.I., Vulpe V., 2017: Preemptive therapy of skin infections in dogs and cats – evidence for stahylococcus aureus beta-lactams resistance. Lucr. șt. Medicină veterinară, vol. L(2), pag. 5–11, Timișoara.

215. Corlat Lucia-Mădălina, Vulpe Cristina-Alice, Vulpe V., 2017: Differential imaging diagnosis in hematuria, in dogs. Lucr. șt. Medicină veterinară, vol. L(2), pag. 65-70, Timișoara.

216. Baisan R., Ciocan Madalina, Oana Bîrsan, Vulpe V., 2017. Objective assessment of the radiographic cardiac size in dogs – a review of the heart size measurements.. Lucr. șt. Medicină Veterinară, vol. L(2), pag. 16–23, Timișoara, ISSN 1221-5295.

217. Oana Bîrsan, A.R Baisan, Paula Saftencu, Vulpe V., 2017. Electrocardiographic rhythmologic and morphologic changes in cats with hypertrophic cardiomyopathy. Lucr. șt. Medicină Veterinară, vol. L(2), pag. 24–30, Timișoara, ISSN 1221-5295.

218. Elena Gavrilaş, Vulpe V., 2017. Statistical reflections regarding the significance of the microscopic examination in the diagnosis of mammary and abdominal neoplasias in cats. Lucr. șt. Medicină Veterinară, Bulletin UASVM Veterinary Medicine 76(1)/2019 Print ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378 doi:10.15835/buasvmcn-vm: 2018.0022

219. Corlat Lucia-Mădălina, Vulpe V., 2017: Evaluarea radiologică a pacienților canini cu patologie pelvină posttraumatică. Considerații legate de direcția și intensitatea impulsului mecanic. Jurnalul Român de Ortopedie Veterinară și Imagistică, vol.4, nr.6 (1/2017), pag. 20 – 24, ISSN 2392-8700.

220. Bîrsan Oana, Baisan R. A., Saftencu M. Paula, Vulpe V., 2017: Radiological changes of cardiac silouhette in cats with hypertrophic cardiomyopathy. RRMV, 27/1, pag. 25-28.

221.Vulpe V, Meomartino L, Vulpe C. A., Pașca S.A, Baisan R.A., Bondoc I, Papuc I, The clinical, imaging and microscopic evaluation of hepatic tumoral processes in dogs, Romanian Biotechnological Letters – 2019, 24 (4), pp  616-624–  IF 0,59; doi: 10.25083/rbl/24.4/616.624

222. Gavrilaș E., Vulpe, V., 2018: Stadializarea clinică a proceselor tumorale mamare la pisică,”Romanian Journal of Veterinary Medicine & Pharmacology”, RJVMF anul III, vol.3, nr.11 (3).

223. Vulpe V., Sîrbu (Bejan) Ionela, 2017: Bone tumor in large breed dogs – clinical signs, owner presumtive and surprising radiologic diagnosis, The 13th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, CASEE 9th conference, Book of abstracts, pag. 67

224. Vulpe V., Sîrbu (Bejan) Ionela, 2017: Radiografia substratului osos la câini și pisici. RJVOI, nr. 7, pg. 90 – 97.

225.Oana Bîrsan, Andrei Baisan, Vulpe Vasile – Generalități privind diagnosticul clinic și imagistic al cardiomiopatiilor la pisică, Junior Vet, 2017.

226.Baisan A, Vulpe V, Diagnosis and therapeutic management in a dog with severe cardiac dilatation associated with complex arrhythmias – A case report, 2018, Vets on the Balkans online journal.

227. Bondoc Ioan Eugen, Cristina-Alice Vulpe, Oana Bîrsan, Vasile Vulpe, Comparative results in intravenous urography performed in dog using three different contrast substances. Inventica 2015, pg 244-248, ISSN: 1844-7880.

228. Baisan A, Vulpe V, Tachycardia-induced cardiomyopathy in a geriatric Bucovina Shepherd Dog, Human and Veterinary Medicine, 2018, 10(1), pp. 16-19, ISSN: 2066-7663.

229. Baisan A, Vulpe V, Diagnosis and therapeutic management in a dog with severe cardiac dilatation associated with complex arrhythmias – A case report, 2018, Vets on the Balkans online journal.

230. O. Bîrsan, B. Radu Andrei, V. Vasile. Clinical findings in cats with hypertrophic cardiomiopathy. Retrospective study. Casse Conference 9th, 6b.05, pg. 26.

231. Baisan A, Mocanu D, Bîrsan O, Vulpe V, The diagnostic value of cardio-thoracic ratio for detecting the heart size changes in dogs – Journal of Veterinary Internal Medicine, ECVIMCA Abstracts, 30(1), 2016, DOI: 10.1111/jvim.1.

232. Vulpe Vasile, Baisan Radu Andrei, Bîrsan Oana, Examenul radiologic al cordului la câine și pisică, Rev Veterinary Imaging Review, No. 6, 2018.

233. Gavrilas E., Vulpe V., 2018: Reflections regarding the significance of the microscopic examination in the diagnosis of mammary and abdominal neoplasisa in cats. USAMV Bucuresti, Connf. 9the CASEE, 6 –9 iunie, București. http://casee2018usamv.ro/casee-files

233. Baisan R.A., Vulpe V., Lazar M, Pasca S. A. A rare case of intracardiac fibrosarcoma with myxoid features inducing venous occlusion in a dog – a case report. BMC Veterinary Research, 14:398, IF 2,12. https://doi.org/10.1186/s12917-018-1735-2

234. Baisan R.A., Condurachi E., Vulpe V., Pașca S. A. Left sided congestive heart failure due the severe aortic degeneration and insufficiency in a dog – case report. Congresul de Agronomie Iași, Lucr. Șt. Medicină Veterinară, Vol. 61 (20), 142 -148.

235. Vulpe V., Corlat Lucia  M., 2018: Evaluarea radiologică a bazinului la câine. RJVOI 8 (1), pg. 22-26.

236. Vulpe V., Corlat Lucia  M., 2018: Evaluarea radiologică a osului femur la câine. RJVOI 8 (1), pg. 28-34.

237. Vulpe V., 2019: Cum lucrăm în Laboratorul de Radiologie veterinară? RJVOI 9 (2), pg. 58-63.

238. Covașă T. Vulpe V.: Comparative morphological and imagistic aspects of the arterial vascularization of the head in domestic rabbits, 2019 . Rev Rom Med Vet, 29/4, pg. 67-72.

239. Mihăilă I., Baidan G., Vulpe V. (2019): Estimation of laparatomic incision length in correlation with uterine size. Lucr. Șt. USAMV, seria MV, vol. 62(21), pg 23 -27.

240. Mihăilă I., Pașca S.A., Roșca P., Vulpe V. (2019): Inguinal herniated pregnant uterus in a 3years old common bread bitch. A case study. Lucr. Șt. USAMV Iași, seria MV, vol. 62(21), pg. 28-33.

241. Mihăilă I., Vulpe V., Roșca P. (2019): Clinical observations regarding the use of skin stapler in ovariohisterectomy in cats. Lucr. Șt. USAMVB Timisoara, seria MV, vol LII (3), pg. 49-52

242. Baisan R.A., Vulpe V., 2019: Situs inversus totalis associated with splenic and hepatic lesions in a dog, RRMV, no. 29(2) pag. 5-9, https://agmv.ro/wp-content/uploads/2019/10/SITUS-INVERSUS-TOTALIS-ASOCIAT-CU-LEZIUNI-SPLENICE-%C8%98I-HEPATICE-LA-UN-C%C3%82INE.pdf

243. Vulpe V., 2019: Tehnici imagistice utilizate în medicina veterinară, Jurnalul Român de Ortopedie Veterinară și Imagistică, vol.6, nr.11 (2/2019), pag. 74 – 78.

244. Lucia CarmenTrincă, Daniel Mareci, Ricardo ManuelSouto, Antonio DiegoLozano-Gorrín, Javier Izquierdo, Liviu Burtan, Iuliana Motrescu, Vasile Vulpe, Geta Pavel,Stefan Strungaru, Iulian Stoleriu, Aurel Lulu Strat, Carmen Solcan, Osseointegration evaluation of ZrTi alloys with hydroxyapatite-zirconia-silver layer in pig’s tibiae. Applied Surface Science, Volume 487, 1 September 2019, Pages 127-137, IF 6,182

245. Baisan R.A., Catalina Turcu, Vulpe V. (2020): Nutritional dilated cardiomyopathy in cats -a report of two cases. Human and Veterinary Research, 12(1), pg. 28-32.

246. Rault V. A., Vulpe V., Baisan R. A. (2020): Echocardiographic evaluation in dogs with dilated cardiomyopathy. Lucr. St Med vet. Vol LIII (2). Pp 64 – 72, Timisoara.

247. Bejan I. Turcu C.A, Vulpe V., Pasca S.A. Macroendoscopical and histopathological aspects in Helicobacter pylori gastroenteritis in dogs– case report., Lucr. st. MV, vol 63, pg. 60-65, Iasi, 2020.

248. Stefănescu R., Roman C., Solcan Gh., Miron L., Vulpe V. Hrițcu L.D., Musteață M.: Brainstem auditory evoked potentials in raccoon dogs Nictereuters procynoides. Animals, 10 (2):233, 10.3390/ani10020233 IF 1.654

249. Baisan A., Vulpe V. Ohad D., 2020: Heart rate variability of dogs in various stages of degenerative mitral valve disease. Abstract ECVIM 2019, J. of Vet. Int Medicine, 9.392

250. Vulpe V., 2020. Examenul radiologic și clasificarea Salter-Harris a fracturilor la câine și pisică. RJVOI 12 (1), pg. 44-48.

251.Spataru M. C., Butnaru M., Sandu A.V., Vulpe V., Vlad M. D., Baltatu M.S., Geanta V., Voiculescu I., Vizureanu P., Solcan C., 2020, In-depth assessment of new Ti-based biocompatible materials. Material Chemistry and Physics, 2021, vol. 258, doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123959, IF 3.408

252. Cezar D., Verestiuc L., Ulea E., Lipșa F., Vulpe V., Munteanu C., Bulgariu L., Pașca S., Tamaș C., Ciuntu B. M., Ciocan M., Sârbu I., Gavrilaș E., Macarel V. C., Istrate B.: Evaluation of Keratin/Bacterial Cellulose Based Scaffolds as Potential Burned Wound Dressing. Applied Sciences, 2021, Vol. 11/5, https://www.mdpi.com/2076-3417/11/5/1995, IF 2,679

253. Baisan R.A, Vulpe V., Ohad D.: Short-term heart rate variability in healthy dogs and dogs in various stages of degenerative mitral valve disease evaluated before pharmacotherapy. The Veterinary Journal, Volume 274, August 2021, 105704, https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2021.105704, IF 2,11

254. Baisan R. A., Turcu A. Catalina, Condurachi E.I., V. Vulpe, 2021: Retrospective evaluation of notched and fragmented ORS complex in dogs with naturally occuring myxomatous mitral valve disease, Veterinary Quaterly, IF 3,32, doi: 10.1080/01652176.2021.1992803, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34643161/

255. Bălbărău A., Vulpe V., Ghiorghiasa R., Acatrinei D., Ivănescu L., Miron L., 2021. Farmed cyprinids diseases from the Prut river basin, Rev. Lucrări șt Medicină Veterinară, vol. 64, online

256. Blăgeanu A., Vulpe V., 2021. Pathologies of the liver abd gallbladder at dogs and their imagistics – statistic analyses. Rev. Lucrări șt Medicină Veterinară, vol. 64, online, https://www.uaiasi.ro/revmvis/index_htm_files/Pathologies%20of%20the%20liver%20and%20gallbladder%20at%20dogs%20and%20their%20imagistics.pdf

257.Baisan R. A., Turcu A. Catalina, Condurachi E., Vulpe V., 2022: Vagally Associated Second Degree Atrio-Ventricular Block in a Dog with Severe Azotemia and Evidence of Sympathetic Overdrive. Vet. Sci. 2022, 9(5), 223; https://doi.org/10.3390/vetsci9050223, IF 2,518.

258. Blăgeanu A., Vulpe V., 2022: Examenul imagistic al articulațiilor la câine și pisică. RJVOI 15 (1), pg. 12-16.

259. Roșca (Vasiliev) Ana-Maria, Hreniuc Ștefania Livia, Vulpe V., 2022: Aspecte radiologice în cazul tineretului canin – afecțiuni ale membrelor (partea I). RJVOI, 15 (1), pg. 18-23.

260. Acomi Ș.M., Vulpe V., 2022: Actualizări privind imagistica displaziei de cot, modificări asociate și abordări curente ale managementului clinic. RJVOI, 15 (1), pg. 24-30.

261. Ghiorghiasa Ramona,  Bălbărău Adrian, Vulpe V.,  Acatrinei D., Ivănescu L., Miron L., 2022:  Bacteriological agents in farmed cyprinids from the Prut river basin. Lucr. șt. USV Iași, vol 64/2021, online, https://www.uaiasi.ro/revmvis/current-4.htm

262. Miron L., Ghiorghiasa Ramona Bălbărău Adrian, Acatrinei D.,  Ungureanu Laurenția,  Zubcov Elena,  Ivănescu L., Nistor G., Vulpe V., 2022. Crustacean parasitic invasions diagnosed in Hypophthachlmichthys molitrix (Silver carp) in the Dracșani water accumulation. Lucr. șt. USV Iași, vol 64/2021, online, https://www.uaiasi.ro/revmvis/current-4.htm

263. Baisan, R.A. V.Vulpe, Vertebral heart size and vertebral left atrial size reference ranges in healthy Maltese dogs, Journal of Veterinary Radiology and Ultrasound, 2022, vol. 63, Issue 1, DOI: 10.1111/vru.13027  IF. 1.366, WOS: 000700794300001

264. Vulpe V. Imagistica aparatului urinar – partea I, Romanian Journal of Veterinary Medicine and Pharmacology, vol 7, nr. 35, 2022, https://viewer.joomag.com/-35-3-2022/0244319001658754624?short&

265. Vulpe V. Imagistica aparatului urinar – partea II, Romanian Journal of Veterinary Medicine and Pharmacology, vol 7, nr. 36, 2022, https://viewer.joomag.com/-rjvmf-36-4-2022/0884251001659418765?short&

266. Roșca Ana-Maria, Ștefania L. Hreniuc, V. Vulpe: Aspecte radiologice în cazul tineretului canin și felin – afecțiuni ale membrelor (partea I), RJVOI, 15 (2), pg. 18-23

267. Acomi S.M., Ana-Maria Vasiliev, Ștefania L. Hreniuc, V. Vulpe: Aspecte radiologice în cazul tineretului canin și felin – afecțiuni ale membrelor (partea II), RJVOI, 16 (2), pg. 56-61

268. Hreniuc Stefania Livia, Zelinschi V, Vulpe V., 2023: Hemangion cavernos. Practica veterinara, nr. 2/2023.. https://www.medichub.ro/reviste-de-specialitate/practica-veterinara-ro/hemangiom-cavernos-splenic-la-caine-id-7802-cmsid-69

269. Baisan R. A., Catalina Turcu, E. Condurachi, V. Vulpe, 2023: Analysis of Poincaré plot derived from five-minute electrocardiography in dogs with myxomatous mitral valve disease. Veterinary Quaterly, doi.org/10.1080/01652176.2023.2212737

270. Sârbu Ionela, Ifteme Vasile Constantin, Vulpe V. Diagnosticul diferențial al neoplaziilor esofagiene la câine. Practica veterinara, nr.3/2023. https://www.medichub.ro/reviste-de-specialitate/practica-veterinara-ro/diagnosticul-diferential-al-neoplaziilor-esofagiene-la-caine-id-8092-cmsid-69

Semnatura electronica

LISTA CONTRACTE ŞTIINŢIFICE

Director de proiect – 5 contracte (4 nationale, 1 european)

-Contract PN nr 52138, 2008 – 20011, Impactul lezional si epidemiologic in maladiile infectioase ale pestilor dulcicoli; valoare 1 550 000 lei = 420 000 E. Colectiv: Oprean O.Z., Guguianu Eleonora, Miron Liviu,C. Solcan, Bondoc I, Lazar Mircea, Beschea Chiriac Sorin, , Spataru C.

-Contract CEEX Agral nr. 49, 2006 – 2008, Diagnosticul precoce şi terapia preventivă a stărilor patologice la peştii de cultură în relaţie directă cu indicatorii de producţie; valoare 1 200 000 lei = 312 324 E. Colectiv: Oprean O.Z., Guguianu Eleonora, Miron Liviu, Misaila Costica, Bondoc I., Lazar Mircea, Spataru C., Iacob O., Beschea Chiriac Sorin,

-Grant CNCSIS, cod 695, 2005 – 2006. Optimizarea diagnosticului starilor patologice la pestii de cultura si evaluarea impactului asupra valorii igienice si comerciale; valoare 45 000 lei = 11 000 E. Colectiv:Guguianu Eleonora, Oprean O.Z., Bondoc I., Beschea Chiriac Sorin,

-Contract ASAS Bucuresti – SCPP Podu Iloaie, 1992 – 1994. Incidenţe patologice la peştii din amenajările piscicole şi lacurile de acumulare, valoare 10 000 lei = 9500 E . Colectiv: Strat Adriana, Misaila Elena Rada, Vostinar Elena, Irimia Dumitru,

-Proiect Life project Life Nat.Sal.Mo Grant Agreem Life17NAI/IT/000547, 2018 – 2020, responsabil proiect USAMV Iași

Membru în colectivul de cercetare – 19

-Contract CNCSIS 1136, 2008- 2010. Interpretarea particularitatilor morfofunctionale ale sistemelor osteoligamentare si musculare la bizam si veverita, rozatoare cu habitat diferit aplicand principiul forma-functie, cauza-efect – valoare 270 270 E. Director Conf. Dr. Spataru Constantin.

-Contract PN II 62-085, 2008 – 2011. Transplant autolog de ţesut neural din mucoasa olfactivă şi celule stem în tratamentul leziunilor măduvei spinării la câine – valoare 540 000 E. Director Solcan Gheorghe.

-PN II nr. 1355, 2008 – 2010.Program de cooperare interinstituţionala pentru diagnosticul, profilaxia si combaterea starilor patologice cu importanta epidemiologica majora la animalele salbatice. – valoare 540 000 E. Director Oprean Octavian Zaharie.

-POSDRU 63654, 2010 – 2013. Educatie universitara la nivel European in domeniul Medicinei veterinare; valoare 4 452 000 E. Director Prof. Dr. Predoi Gabriel. POSDRU159/1.5/S/132765, Programe doctorale și postdoctorale, Director Tenu N.

-PN-III-P1-1.2 60PCCDI-2017-0239. Obținerea și expertizarea unor noi materiale biocomp. Pt aplic. Medicale. P2. Aliaje biocompatibile pe bază de titan pentru protecția medicală din sisteme complexe microaliate – BioTIT, 2018 – 2021.

-PN-III-P1-1.2 60PCCDI-2017-0239. Obținerea și expertizarea unor noi materiale biocomp. Pt aplic. Medicale. P3. Dezvoltarea unor noi aliaje dentare  cu ruteniu BIODENDRUT, 2018 – 2021.

-POCU/320/6/21-121103 – EPA Educație, Performanță , Angajabilitate, 2018-2020

-POSDRU/90/2.1.63915 COD SMIS 22531 Integrarea pe piata muncii a studentilor din invatamantul superior medical veterinar – stagii de pregatire de practica. 2010-2013

-POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77222. Perfecționarea și dezvolatrea resurselor umane pentru cercetare si inovare prin Scoala doctorala. 2010-2013

-POSDRU/159/1.5/S/132765 – Programe doctorale si postdoctorale pentru promovarea excelentei in cercetare, dezvoltare si inovare in domenii proritare – agronomic și medical. 2014-2015

-Proiect transfrontalier 2Soft Team up for healthy fish in the aquaculture system of the river Prut basin – Teamup healthyfish.

-PN III-P1.2-PCCDI, 2017-0239 nr. 60PCCDI/2018/PR2 – Aliaje biocompatibile pe bază de titan pentru protetica medical din sisteme complexe microaliate; responsabil partener USAMV Iasi, Sef lucr. Dr. Spătaru Mihaela.

– Contract CNCSIS, Cod 598, A, 62, 2004 – 2005. Morfologia, etiologia şi epidemiologia maladiilor la ciprinidele din crescătoriile sistematice; valoare 11000 E. Director Prof. Dr. Oprean Octavian Zaharie.

-Contract cod CNCSIS 63, 2002 – 2004. Utilizarea tehnicilor de imagistică medicală în diagnosticul bolilor interne şi parazitare la animale; valoare 11000E. Director Prof. Dr. Solcan Gheorghe.

-Contract CNCSIS Cod 24, 68, A 535, 2002 – 2004. Cercetări privind etiologia, epidemiologia şi diagnosticul clinic şi paraclinic în bacteriozele şi parazitozelor peştilor;valoare 8000 E. Director Conf. Dr. Guguianu Eleonora.

-Contract 14/1998, tema 23, cod CNCSU 167. Terapia stărilor patologice la peştii din amenajările piscicole sistematice; valoare 7000 E. Director Prof. Dr. Cura Paul.

-Contract ASAS Bucureşti – SCPP Podu Iloaie 1992 – 1993. Studii privind creşterea puietului de crap în incinte termostate cu recircularea apei; valoare mai mica 10 000 E.  Director ing. Vostinar Elena.

-Contract ASAS Bucureşti – SCPP Podu Iloaie 1991 – 1993. Cercetări privind reducerea procesului de eutrofizare a lacurilor de acumulare, prin introducerea şi aclimatizarea speciilor fitoplanctonofage; valoare mai mica 10 000 E. Director ing. Irimia Dumitru.

-Contract ASAS Bucureşti – SCPP Podu Iloaie 1991 – 1994. Cercetări privind selecţia unor noi linii de crap autohton, Cyprinus carpio L., în Baza de Selecţie Tigănaşi; valoare mai mica 10 000 E. Director  biolog Strat Adriana.