Informare – Congresul de Imagistica Veterinara, ed. I, Iasi, 22 – 24 septembrie 2016

ARDIV

vă informează despre

Congresul de Imagistică Veterinară, Ediția I,

ce a avut loc la Iași, în perioada 22  – 24 septembrie 2016

 

Congresul de Imagistică Veterinară, ediția I a, a fost organizat de ARDIV, alături de partenerul oficial MSD Health și partenerii științifici Societatea Română de Cardiologie Veterinară, Societatea Română Veterinară de Neurologie, Neurochirurgie și Medicină Comportamentală.

Programul științific a fost extrem de compact; organizatorii au pornit manifestarea pe 22 septembrie, la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași cu un Precongres, respectiv cu o conferință intitulată Chirurgie și Imagistică la animalele de rentă. A fost pentru prima dată la FMV Iași când s-a organizat un eveniment dedicat specialiștilor veterinari ce lucrează preponderent cu animale de talie mare. Participanții veniți din zone ale Moldovei și chiar din afara ei, au apreciat prezentările realizate pe teme ce au ținut de examinarea radiologică a membrelor la cabaline, de ecografia cavității abdominale în afecțiuni ale prestomacelor, de intervenții cezariană la vacă și de intervenții specifice în reticuloperitonită la aceeași specie. Toate acestea au fost prezentate de lectori specialiști în domeniu și practicanți așa cum sunt Dr. Gîscă Dan, Dr. Lefter Doru și Dr. Lefter Fănică. Ultimii doi specialiști au aplicat practic cele prezentate pe două exemplare bovine diagnosticate clinic cu reticuloperitonită (cu câteva ore înainte de începerea conferinței) în Clinica de Chirurgie a FMV Iași. Subliniem că auditoriul a fost realmente impresionat de profesionalismul tehnic și dexteritatea specialiștilor sus-menționați, aceștia confimând prin laparascopie și intervenție chirurgicală diagnosticul clinic asupra bovinelor aduse de la distanță mare la Iași.

Invitatul de onoare a fost dr. Ștefan Dinu, un maestru al chirurgiei veterinare de la Clinica Veterinară Caracal. ARDIV i-a conferit diplomă de excelență pentru întreaga activitate depusă în slujba sănătății animalelor și a oamenilor. Trebuie să subliniem că Dr. Ștefan Dinu este absolvent al facultății de la Iași, și noi am fost realmente onorați să-l avem în mijlocul nostru urmărindu-i prezentarea cu mare interes.

Temele prezentate de lectorii practicieni au suscitat interes deosebit, având loc discuții deosebit de captivante și solicitări către organizatorii ARDIV de a realiza în continuare evenimente ce reunesc specialiști veterinari din zona rurală.

Congresul de Imagistică Veterinară a continuat cu manifestarea științifică dedicată patologiei animalelor de companie, la Hotelul Majestic din Iași. Evenimentul a fost deschis (în data de 23 septembrie, ora 12.00) cu scurte cuvântări de salut adresate celor 150 de participanți (veniți din toate colțurile țării) de către președintele ARDIV – Prof. Dr. Vasile Vulpe, decanul FMV Iași – Prof. Dr. Gheorghe Savuța, rectorul USAMV Cluj-Napoca – Prof. Dr. Cornel Cătoi. Programul manifestării a cuprins prezentări cu caracter practic inserate în secțiunile Imagistică și Chirurgie, până la ora 20.00. Evenimentul a fost reluat în data de 24 septembrie ora 9.00, cu un program compact ce s-a terminat în jurul orei 16.45. De această dată, prezentările s-au axat pe teme ce s-au încadrat în secțiunile Neurologie și Medicină comportamentală, Diagnostic Imagistic (inclusiv RMN) și Noi direcții de aplicare a tehnicilor imagistice, inclusiv în Medicina legală.

Calitatea lucrărilor prezentate a fost garantată de lectorii prezenți la acest congres: Prof. Dr. Leonardo Meomartino de la FMV Napoli, Prof. Dr. Manuel Novales de la FMV Cordoba, Dr. Sergio Guilherme de la Clinica Davies din Londra, Prof. Dr. C-tin Vlăgioiu, Șef lucr. Dr. Alexandru B. Vițălaru, Șef lucr. Dr. Robert Purdoiu, Asist. Dr. Ciprian Ober, Dr. Andrei Căloiu și alții la fel de valoroși. Participanții au fost încântați de tematica lucrărilor și au fost interesați și de alte activități desfășurate în aria congresului ca, expoziție de carte de specialitate și tombolă de carte. Nu în ultimul rând, subliniem un eveniment deosebit ce a avut la acest congres: Dr. A. B. Vițălaru a lansat cel de al doilea volum al cărții sale intitulate Urgențe în medicina animalelor de companie; acest lucru ne-a onorat și a constituit un punct de atracție științifică deosebit pentru participanți. În același timp, ARDIV a expus și al treilea număr al Revistei de Imagistică (rezumatul acesteia este vizibil la adresa www.ardiv.org).

Succesul acestui congres a fost garantat și de sprijinul sponsorilor care au fost alături de noi, în cele trei zile de manifestări științifice: SC Liamed, SC VetRoSolution, SC Neologis, SC HS Medical, Veterinarul media,

Analizând retrospectiv, ARDIV a realizat multe evenimente de calitate pornind de la Simpozionul I din anul 2013 și culminând acum cu acest Congres, în anul 2016. Cred că am reușit să convingem că asociația noastră are o activitate continuu-responsabilă cu obiective centrate pe educația profesională a colegilor veterinari, cu accente pe pregătirea instructivă, practică. Nu este ușor să promovezi calitate maximă în condițiile social-profesionale de astăzi, dar ceea ce ne îndeamnă să mergem mai departe este aprecierea pozitivă și prezența la manifestările noastre a colegilor practicieni, tot mai mulți din îndepărtate colțuri ale țării; ARDIV ajunge astfel peste tot!

Împreună pe calea imagisticii veterinare românești!

ARDIV- Asociația Română de Diagnostic Imagistic Veterinar

Congresul I de Imagistică Veterinară (Iași, 22 – 24 septembrie)

Cu bucurie și satisfacție, anunțăm o parte din lectorii ce ne vor încânta cu prezentari deosebite la Congresul I de Imagistică Veterinară (Iași, 22 – 24 septembrie):

1.Secțiunea Urgențe medicale veterinare:

Dr. Sergio Guilherme – specialist în imagistică la Clinica Davies Londra,

Dr. Vițălaru Bogdan Alexandru – Șef lucr. FMV București, specialist în Medicină veterinară de urgență

2.Secțiunea Neurologie și Medicină Comportamentală:

Dr. Nicolae Coldea – medic specialist în neurologie veterinară

Dr. Mihai Musteață – cadru universitar FMV Iași, specialist în neuropatologie

Prof. Dr. Ionel Papuc – președinte al Societății Române Veterinare de Neurologie, Neurochirurgie și Medicină comportamentală

  1. Secțiunea Chirurgia articulațiilor

Dr. Andrei Căloiu – practician specialist în chirurgia veterinară

Dr. Dragoș Boghean –  practician specialist în chirurgia veterinară

Dr. C-tin Daraban – specialist în imagistică veterinară

  1. Secțiunea Imagistică medicală

Prof. Dr. Leonardo Meomartino, Director Centrul de Radiologie și Imagistică, FMV Napoli

Prof. Dr. Manuel Novales Duran, Director Serviciul de Radiologie, FMV Cordoba

Prof. Dr. C-tin Vlăgioiu, Coordonator Serviciul de Radiologie și Imagistică, FMV București

Conf. Dr. Neculai Tudor, Servicul de Radiologie, FMV București

Șef lucr. Dr. Robert Purdoiu, specialist în ecografie abdominală, ecocardiografie și ecografie la animale exotice, FMV Cluj-Napoca

Dr. Vlad Tipișcă, specialist în Imagistică Veterinară, Londra

Simpozionul de Imagistica Medicala Veterinara, ed. III – 22 – 23 septembrie 2015, Cluj – Colaj

Colaj Simp Cluj 2015 resized

Informare privind desfăşurarea Simpozionului Național de Imagistică Veterinară Cluj-Napoca, 22 – 23 septembrie 2015

Stimaţi colegi medici veterinari,
Vă informăm că, în perioada 22 – 23 septembrie 2015, la Cluj-Napoca, s-a desfăşurat Simpozionul Național de Imagistică Veterinară, organizat de Asociaţia Română de Diagnostic Imagistic Veterinar (ARDIV) și Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Acest eveniment a fost realizat și cu sprijinul unor parteneri ca S.C. Altius, S.C. VetRoSolution, S.C. Farmavet, Interactivity București (Dr. Radu Aronescu), S.C. VisioVet.
Ediția a III-a a acestui simpozion, devenit tradiție de acum, a cuprins Conferința de Imagistică Veterinară și Expoziția de pictură Prof. univ. Dr. Virgil Salanțiu. Conferința de Imagistică a avut un program condensat și variat ce a cuprins aspecte de tehnică imagistică și aspecte de patologie specifice ale diferitor sisteme și aparate – respirator, cardiovascular, genital,osos. Au suscitat interes desosebit lucrările de educație continuă în legătură cu aspecte ecografice și electrocardiografice ale unor afecțiuni cardiace la câine; s-au prezentat informații practice cu privire la diagnosticul diferențial și de certitudine a unor afecțiuni ale coloanei vertebrale, alături de informații decisive privind fizioterapia afecțiunilor coloanei; s-au expus date imagistice care asigură succesul unor intervenții chirurgicale minim invazive în fractura gambei și a luxației patelei la câine; s-au adus informații privind aspectele imagistice (inclusiv urografice) ale unor afecțiuni urinare la câine; și alte lucrări prezentate la un nivel științific înalt. Au fost prezenți lectori din țară și din străinătate: Prof. Leonardo Meomartino (FMV Napoli), Prof. Paolo Ciaramella (FMV Napoli), Prof. Manolo Novales (FMV Cordoba), Dr. Alessandro Guaracinno (FMV Bari), care au întregit manifestarea cu participarea și prezentările video deosebite.
Valoarea științifică a simpozionului a fost completată de Expoziția de pictură a Prof. Univ. Dr. Virgil Salanțiu realizată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de tradiție în radiologia veterinară clujeană. Manifestarea fost creditată de Colegiul Medicilor Veterinari din România cu 50 de puncte pentru participanți și 100 de puncte pentru lectori. Succesul deosebit al acestui eveniment complex a fost garantat de efortul comun și de pasiunea pentru imagistica veterinară a organizatorilor (colegi de la disciplinele de Semiologie și Radiologie din FMV Cluj și Iași). Considerăm că temele alese au fost pertinente și necesare pregătirii continue a medicilor veterinari, opinie, de altfel confirmată de discuțiile și concluziile finale înaintate de invitați – s-a conturat astfel, în mod clar, dorința lor de a mai participa la astfel de manifestări de imagistică veterinară desfășurate în diverse zone ale țării noastre.
Împreună pe calea imagisticii,
ARDIV
Asociația Română de Diagnostic Imagistic Veterinar

Programul Simpozionului de Imagistica Medicala Veterinara, ed. III – Cluj-Napoca

Simpozionul Național de Imagistică Veterinară

ediția a III-a

22 – 23 septembrie 2015

cuprinde Conferința de Imagistica Veterinară și Expoziția de pictură Prof. univ. Dr. Virgil Salanțiu

Locație: Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Amfiteatrul Albastru

 

Programul manifestării

22 septembrie 2015

16.00–16.15: Deschiderea Simpozionului

16.15–16.35: Prof. Dr. Novales Manuel D. – The value of radiology in the pre-purchase examination (equine).

16.35–16.50: Drd. Corlat L, Novales M. et al. – Congenital Vertebral Malformations in French Bulldogs: X-Ray vs Computed Tomography.

16.50–17.05: Dr. Daraban C. și colab.- Sindromul Wobbler la câine

17.05–17.25: Conf. Dr. Lăcătuș R., Prof. Dr. Papuc I. – Tehnica de examinare angio-CT a trenului posterior la pisică – timpul arterial.

17.25–17.45: Pauză de cafea

17.45–18.10: Dr. Guarracino Alessandro – Tomographic and Microtomographic aspects of reparation of osteochondral lesion with PDLLA in an Ovine Experimental model.

18.10 – 18.30: Drd. Neagu Alexandru G., Prof. Dr. Vlăgioiu Constantin, Tudor Niculae, Simion Valentina – Evaluarea spaţiului pleural la câine.

18.30–18.50: Drd. Radu-Andrei Baisan – Aspecte practice în afecțiunile cardiace la câine (EKG + eco cardio).

18.50–19.10: Drd. Oana Bîrsan – Etiologie și aspecte imagistice în cardiomiopatia hipertrofică felină.

19.10–19.30: Asist. Dr. Robert C. Purdoiu, Prof. Dr. Papuc I. – Examenul imagistic al ochiului și al urechii la pisică.

19.30-19.50: Discuții

20.00: Masa colegială la restaurantul Agronomia

23 septembrie 2015

09.30–10.00: Prof. univ. Dr. Virgil Salanțiu – 50 de ani de tradiție în radiologia veterinară clujeană

10.00-10.40: Prof. Dr. Meomartino Leonardo – CT in Veterinary Medicine

10.40-11.20: Prof. Dr. Ciaramella Paolo – Holter monitoring in dogs and cats:  clinical experience  (2010-2015) acquired at the Cardiology Service of Veterinary Teaching Hospital of  University Federico II (Naples, Italy).

11.20-11.40: Pauza de cafea

11:40-12.05: Prezentare produs Carprodyl (Vet Ro Solution)

12.05-12.35: Prof. Dr. Manuel Novales – Radiology of the osteochondrosis in the horse

12.35-13.00: Conf. Dr. Mircea Mircean – Ecografia abdomenului la cal

13.00-13.25: Prof. Dr. Constantin Vlăgioiu – Evaluarea radiografică și aspecte imagistice ale coloanei vertebrale la câine

13.25-13.50: Șef lucr. Dr. Iuliu Scurtu – Aspecte ecografice în afecțiuni cardiace congenitale la câine

13.45 – 15.30 Pauza de prânz/sesiune postere

15.30-15.55: Șef lucr. Dr. Pop Raul – Examenul imagistic al unor tulburări patologice ale aparatului genital la cățea

15.55-16.20: Dr. Boghean Dragoș – Luxația patelei la câine, provocare sau rutină?

16.20- 16.40: Bondoc Eugen, Cristina Vulpe-Alice – Urografia intravenoasă la câine efectuată cu Optiray 350, Visipaque 320 și Iomeron 300: studiu comparativ.

16.45-17.05: Drd. Corlat Lucia, Prof. Dr. Vasile Vulpe – Traumatologia bazinului și a coloanei lombo-sacrale în relație cu sistemul urinar. Aspecte imagistice.

17.05-17.30: Șef lucr. Dr. Eusebiu Sindilar – Osteosinteza minim invazivă cu plăci în fractura de gambă la câine

17.30-17.50: Pauză de cafea

17.50-18.15: Dr. Adina Zbângu- Fizioterapia afecțiunilor coloanei vertebrale la câine

18.15-18.30: Dr. Cristina Șerban – Pregnant uterus with live fetuses herniated into the thorax of a cat. Case report.

18.35-18.55: Prof. Dr. Vasile Vulpe – Aspecte imagistice normale și patologice ale esofagului și stomacului la câine

19.00-19.30: Discuții, Concluzii

20.00 – Masă colegială

xxxxx

Postere

  1. Elena Gavrilaș, Miro F., Blanco B., Lucena R., Ginel PJ, Novales M. – Helical Computed Tomography – anatomy of the cat abdomen.
  2. Christina Sorina Didaskalou, Adrian Comârzan, Niculae Tudor, Vlăgioiu Constantin – Aspecte clinice și radiologice în hiperparatiroidismul secundar la câine
  3. Oana Bîrsan – Cardio-thoracic evaluation of cardiac silhouette compared with vertebral heart scale in cats.
  4. Lucia Corlat – Evaluarea imagistică a tractului urinar inferior la câine.
  5. Constantin Daraban, C. Murino, G. Marzatico, G. Fatone, F. Miceli, V. Vulpe, L. Meomartino – Using geographical information system for spatial evaluation of canine disk herniation
  6. Cristina–Alice Vulpe, I. Papuc – Aspecte imagistice și anatomopatologice în unele afecțiuni tumorale intraabdominale la câine
  7. Radu-Andrei Baisan, Cristina Șerban, Geta Pavel, D. Mocanu, V. Tipișcă, V. Vulpe – Cardiac tamponade secondary to intrapericardial tumor in dog. Case report.
  8. Cristina Șerban, G. Pavel, E. Șindilar, A. Baisan, E. Gavrilaș, V. Vulpe – Imagistic and cytological diagnosis in case of a mediastinal mesenchimal neoplasia in dog.

 

Simpozionul Național de Imagistică Veterinară, ediția a III-a, Cluj

Simpozionul Național de Imagistică Veterinară

ediția a III-a

22 – 23 septembrie 2015

cuprinde Conferința de Imagistica Veterinară și Expoziția de pictură Prof. univ. Dr. Virgil Salanțiu

Program preliminar

Locație: Facultatea de Medicina Veterinară Cluj-Napoca, Amfiteatrul Albastru

22 septembrie 2015

16.00 – 16.15: Deschiderea Simpozionului

16.15 – 17.45: 50 de ani de tradiție în imagistica veterinară clujeană; Prezent și viitor în Imagistica veterinară din România

17.45 – 18.00: Pauza de cafea

18.00 – 19.30: Metode moderne utilizate în examinarea imagistică la animale

19.30 – 20.00: Discuții

23 septembrie 2015

10.00 – 11.30: Prof. univ. Dr. Virgil Salanțiu – 50 de ani de tradiție în radiologia veterinară/ Expoziție de pictură

11.30 – 12.45: Prezentare Prof.univ. Dr. Leonardo Meomartino; Prezentare Prof. univ. Dr. Paolo Ciaramella, Facultatea de Medicina Veterinara Napoli, Italia

12.45 – 13.00: Pauza de cafea

13.00 – 14.30: Lucrări de educație profesională continuă

14.30 – 16.00: Pauza de prânz

16.00 – 19.30: Lucrări de educație profesională continuă

19.30 – 20.00: Discuții, Concluzii

20.00 – Masă colegială

Simpozionul National de Imagistica Medicala Veterinara, 22 – 23 septembrie, FMV Cluj-Napoca

Asociatia Romana de Diagnostic Imagistic Veterinar anunta creditarea (de catre CMVRo) cu 50 de puncte a Conferintei de Imagistica din 22 – 23 septembrie desfasurata la FMV Cluj-Napoca. Programul va contine lucrari de educatie continua, lucrari stiintifice originale, expozitie de pictura – Prof. Dr. (medic veterinar) Virgil Salantiu. Vor conferentia specialisti in imagistica, medicina interna, chirurgie, din tara si din strainatate.
Taxa de participare este 300 lei (membrii ARDIV – 230 lei) si asigura: mapa (diploma cu punctaj), 3 coffee-break.
Va asteptam; inscrieri la ardiv2013@yahoo.ro, tel. 0740687916, 0232407571.

Simpozionul National de Imagistica Medicala Veterinara, editia a III-a

          Asociația Română de Diagnostic Imagistic Veterinar (ARDIV) și Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca vă invită să participați la Simpozionul Național de Imagistică Veterinară, ediția a III-a, ce va avea loc în perioada 22 – 23 septembrie. Manifestarea se desfășoară sub titlul 50 de ani de tradiție în diagnosticul radiologic si imagistic in medicina veterinara clujeana. Vor fi prezentate lucrări originale dar și aspecte concrete de educație continuă – sunt invitați să participe și medicii veterinari practicieni.
La acest simpozion vor fi prezenți lectori din țară și din străinătate:
       Prof. univ. Dr. Novales Manuel Duran, de la Facultatea de Medicină Veterinară din Cordoba, Șef al Serviciului de Radiologie
       Prof. univ Dr. Paolo Ciaramella, de la Facultatea de Medicină Veterinară din Napoli, titular al disciplinei de Semiologie si Medicina Interna
       Prof. univ. Dr. Leonardo Meomartino, de la Facultatea de Medicină Veterinară din Napoli, director al Centrului Interdepartamental de Radiologie
        Se oferă diploma de participare și punctaj CMVRO (aprox. 50 puncte). Taxa de participare este de 300 lei si se achita în contul RO77BRDE240SV58953082400. Se poate achita și direct către organizatori – disciplina Semiologie/Radiologie, FMV Cluj.
 
Va asteptam cu drag!
Locația – FMV Cluj-Napoca
Contact: ardiv2013@yahoo.ro
0740687916, 0264596384, interior 208
Facebook.com/lacatus.radu.3

ANUNT IMPORTANT! – Simpozionul National de Imagistica Medicala Veterinara, ed. a III-a

In Septembrie la Cluj-Napoca,
Asociatia Română de Diagnostic Imagistic Veterinar (ARDIV) si Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca va invită să participați la Simpozionul National de Imagistică Veterinară, ediția a III-a, ce va avea loc în perioada 22 – 23.09.2015. Aceasta manifestare care a devenit un obicei la Iasi, va avea loc pentru prima dată în Ardealul țării noastre, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Cluj.
Acest simpozion este deschis mai ales medicilor veterinari practicieni, cu prezentarea de aspecte concrete din imagistica medicală și chirurgicală, pe regiuni corporale și aparate, alaturi de aspecte de fizioterapie.
Se confera diploma de participare cu punctaj oferit de CMVRo (aprox. 50 puncte).
Va asteptam cu drag!
Inscrieri la: ardiv2013@yahoo.ro
Tel: 0740687916, 0264.596.384, interior: 208

facebook.com/lacatus.radu.3

Simpozionul National de Imagistică Veterinară, ediția a III-a

Asociatia Română de Diagnostic Imagistic Veterinar (ARDIV) si Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca va invită să participați la Simpozionul National de Imagistică Veterinară, ediția a III-a, ce va avea loc în perioada 22 – 23.09.2015. Aceasta manifestare care a devenit un obicei la Iasi, va avea loc pentru prima dată în Transilvania, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Cluj.
Simpozionul este deschis si medicilor veterinari practicieni, cu prezentarea de aspecte concrete din imagistica medicală și chirurgicală, pe regiuni corporale și aparate, alaturi de aspecte de fizioterapie.
Va asteptam cu drag!